Przydatność 50%

Klasyfikacja budżetowa w Polsce

Autor:

Klasyfikacja budżetowa w Polsce oznacza odpowiednio skonstruowany system grupowania dochodów i wydatków wg jednolitych zasad.
Klasyfikacje dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się wg następujących kryteriów: *podmiotowe *przedmiotowe *rodzajowe
Wyróżniamy podział dochodów i wydatków na następujące grupy:
a> części – budżet został podzielony na główne części, a adresatami są następujące organy:
-w zakresie władzy ustawodawczej: *kancelaria sejmu *kancelaria senatu
-w zakresie władzy wykonawczej: *kancelaria prezydenta *urząd rady ministrów *poszczególni ministrowie *organy naczelnej adm.
-w zakresie władzy sądowniczej: *sąd najwyższy *Naczelny Sąd Adm. *Ministerstwo Sprawiedliwości.
b> działy odpowiadają poszczególnym dziedzinom działalności i wyróżniamy m.in.: przemysł, budownictwo, rolnictwo, transport, ochrona zdrowia, szkolnictwo, adm.
c> rozdziały mają charakter podmiotowo przedmiotowy, dotyczą określonych jednostek organizacyjnych wewnątrz budżetu lub określonych zadań budżetowych.
d> paragraf – występują po stronie dochodów i wydatków budżetowych i obejmują np. źródła dochodów: podatek dochodowy od osób prawnych, od osób fizycznych.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 32
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie