Przydatność 80%

Zasady zarządzania Fayola

Autor:

Zarządzanie to sprawowanie władzy na podstawie własności zasobów lub upoważnienia do dysponowania nimi. Jego zadaniem jest osiągnięcie założonego celu instytucji. Aby ułatwić osiągnięcie tego celu Henri Fayol sformułował 14 zasad zarządzania. Są to:
· Podział pracy
Im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykonywać swoją pracę.
· Autorytet
Warunkiem wykonywania poleceń kierownika obok autorytetu formalnego jest posiadanie przez niego autorytetu osobistego.
· Dyscyplina
Członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień zarządzających organizacją.
· Jedność rozkazodawstwa
Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej pracy tylko od jednej osoby.
· Jednolitość kierownictwa
Operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być przedmiotem kierowania przez jednego kierownika.
· Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
W żadnym przedsięwzięciu interesy pracowników nie powinny przeważać nad interesami organizacji jako całości.
· Wynagrodzenie
Wynagrodzenie powinno być sprawiedliwe dla pracowników, jak i dla pracodawców.
· Centralizacja
Kierownicy są zobowiązani do zapewnienia podwładnym dostatecznych uprawnień umożliwiających im właściwe wykonywanie zadań. Problem polega na znalezieniu w każdym przypadku własnego stopnia centralizacji.
· Hierarchia
Linie władzy w organizacji przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w instytucji .
· Ład
Każda rzecz i każdy człowiek powinien być na właściwym miejscu i we właściwym czasie.
· Odpowiednie traktowanie personelu
Kierownicy powinni odnosić się do podwładnych w sposób przychylny i sprawiedliwy.
· Stabilność personelu
Duża fluktuacja pracowników niekorzystnie wpływa na sprawność funkcjonowania organizacji.
· Inicjatywa
Podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów.
· Espirit de corps
Sprzyjanie poczuciu przynależności do zespołu zapewnia organizacji ducha jedności.Mam nadzieję, że fragment mojej pracy troszczeczkę się wam przyda :)

Przydatna praca?
Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 23
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie