Przydatność 40%

Czasy i Tryby w skrócie w języku Francuskim

Autor: Kornel Górniak

Czasownik 1 os.lp. 2 os.lp. 3 os.lp. 1 os.lm. 2 os.lm. 3 os.lm. participe pa futur simpl subjonctif

BEZOKOLICZNIK je tu il,elle nous vous ils,elles

końcówki w f.s. ai as a ons ez ont

końcówki w imp. ais ais ait ions iez aient

w subjonctif e es e ions iez ent

tre suis es est sommes tes sont t ser

aller vais vas va allons allez vont all ir

avoir ai as a avons avez ont eu our

boire bois bois boit buvons buvez boivent bu boir

choisir choisis choisis choisit choisissons choisissez choisissent choisi choisir

connatre connais connais connat connaissons connaissez connassent connu connat

courir cours cours court courons courez courent couru courr biegać

devoir dois dois doit devons devez doivent d devr

dire dis dis dit disons dites disent dit dir dis

crire cris cris crit crivons crivez crivent crit crir

faire fais fais fait faisons faites font fait fer fass

finir finis finis finit finissons finissez finissent fini finir finiss

lire lis lis lit lisons lisez lisent lu lir

mettre mets mets met mettons mettez mettent mis mettr

parler parle parles parle parlons parlez parlent parl parler parl

partir pars pars part partons partez partent parti partir

pouvoir peux peux peut pouvons pouvez peuvent pu pourr puiss

prendre prends prends prend prenons prenez prennent pris prendr

savoir sais sais sait savons savez savent su sour sach

sortir sors sors sort sortons sortez sortent sorti sortir

tenir tiens tiens tient tenons tenez tiennent tenu tiendr

venir viens viens vient venons venez viennent venu viendr

voir vois vois voit voyons voyez voient vu verr

vouloir veux veux veut voulons voulez veuvent voulu voudr

har hais hais hait ha har nienawidzić

subjonctif 1

tre sois sois soit soyons soyez soient

aller aille ailles aille allions alliez aillent

avoir aie {e} aies {e} ait {e} ayons ayez aient {e}

devoir doive doives doive devions deviez doivent

venir vienne viennes vienne venions veniez viennent

vouloir veuille veuilles veuille voulions vouliez veuillent

plus-que-parfait: imparfait

avoir, etre w impatfait (imparfait)+participe passe temat 1os.l.m. + końcówki (etre w imp. Temat= t)passe compose futur simple

avoir lub etre w present + participe passe temat + końcówkiconditional present conditional passe

temat futur simple + końcówki imparfait avoir lub etre w conditional present + participe passefutur proche subjonctif 1(present) Tryb łączący, przypuszczający

aller w present + participe present temat 3 os. l.m. + koncówki wprowadzony przez QUE (że,żeby)

Używany po czasownikach wyrarzajacych (wyrażających) uczucie(regreter)

il faut(trzeba) - quil faille rozkaz(ordoner), watpiliwość(douter), czas(avant

"y" envoyer= que jenvoie que), cel(pouz (pour) que),opozycję(bien que),warunek

que ns envoyions ( cond. que), porównanie w st. Najwyższym(le

que vs envoyiez plus beau que), tryb rozkazujący dla osób,

quils envoient które go nie posiadją(que il vienne!)

zwrotach: il faut, il est possible,impossible,

subjonctif 2(passe) important, ncessaire, utile, douteux,

avoir lub etre w subjonctif 1 invraisemblable (nieprawdopodobne), incroyable,

= i z 2 kropkami {e}-wymowa + participe passe il semble que, cest dommage, il me semble

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 15
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie