Przydatność 50%

Znaczenie społeczne i gospodarcze kolonizacji na prawie niemickim.

Autor: KaRoLCia-

Kolonizacja na prawie niemieckim odbywała się najczęściej w formie przenoszenia już obecnej wsi polskiej na prawo niemieckie albo lokacji nowych wsi na podstawie przywileju wydawanego przez pana.
Znacznie społeczne i gospodarcze lokacji było ogromne,wiązało się z racjonalizacją ciężarów(ścisłym określeniem),a tym samym wyeliminowaniem często nieokreślonych,różnorodnych świadczeń, danin i służebności chłopa wobec pana na rzecz czynszu.Osadnictwo to oznaczało istotne polepszenie stanowiska chłopskiego i gospod.ludności chłopskiej idące w parze z ujednoliceniem jej statusu.Reforma odpowiadała potrzebom rozwojowym wsi poskiej.Lokacja nowych wsi powiększyła areał uprawy ziem polskich,a co za tym idzie dochody pana.

Nasilenie kolonizacji na prawie niemieckim odbyło się w I połowie XIV w
Osadnik osiedlowy na podstawie umowy czynszowej nie uiszczał powinności, uzyskiwał prawo opuszczania wsi.Wieś otrzymywała samorząd z sołtysem na czele,immunitet gospodarczy i sądowy,zezwolenie lokacyjne,przywilej lokacyjny (akt zwalniający od ciężarów prawa książęcego i od sądownictwa panującego feudała).

Pan feudalny porozumiewał się z osadzcą i otrzymywał akt lokacyjny w którym wieś otrzymywała nadanie prawa niemieckiego i zezwolenie od ciężarów prawa książęckiego.Wieś dzielono na tyle pasów ile było gospodarstw.Każdy gospodarz stawiał budynek na swoim gruncie.Uprawa trójpolowa,układ niwowy i łanowy(1 łan=16-22 ha)Sołtys(urząd dziedziczny)otrzymywał kilku łanowe gospodarstwo(około 1/10 obszaru wsi)miał prawo utrzymywać karczmę, młyn i inne warsztaty rzemieślnicze,a obowiązkiem było kierownie samorządem wsi,przwodniczenie w sądzie wiejskim,kona służba wojskowa,pobieranie podatków na rzecz pana.Kolonizacja przsuwała się z zach.na wsch.kolonizacja miast-nowym etapem rozwoju miast była kolonizacja na prawie niemieckim,która miała miejsce w XII-XIV w.W takich miastach jak Szczecin,Wrocław czy Toruń Niemcy tworzyli warstwę górną,najbardziej wpływową i najbogatszą .Ludność poch.niem.stanowiła ok. 80 miasta.Właściciel gruntu zawierał umowę z przedsiębiorcą.Przedsiębiorca stawał się po założeniu miasta zwykle wójtem.Urząd ten był dziedziczny i korzystał z przywilejów (pobierał część podatków płaconych przez właścicieli placów i nieruchomości,otrzymywał 1/3 kar sądowych,mógł utrzymywać przedsiębiorstwo miejskie tj.jatki rzeżnicze,był przewodniczącym ław sądowych w mieście,a czasami otrzymywał ławy soleckie na wsiach podmiejskich)W pózniejszym okresie rządy te przeszły na ręce Rady Miejskiej na czele z burmistrzem.Oznaczało to likwidację uprawinień wójta.Została wprowadzona instytucja wójta wybieranego,którego kompetencje ograniczały się do wykonywania sądownictwa wspólnie z ławą.Uprzywilejowane gospodarstwa wójtowskie weszły w skład majątku miejskiego-były oddane przez miasto w dzierżawę.Rada Miejska składała się z patrycjatu i była w rzeczywistości organem klasowym-reprezentowała interesy bogatego mieszczaństwa.
Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 33
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie