Przydatność 65%

Cechy tragedii antycznej - omów na przykładzie "Antygony" Sofoklesa.

Autor: kielich_1

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

a.) Zasada trzech jedności
-czasu – wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednej doby
-miejsca – akcja toczy się w Tebach
-akcji – jeden wątek: spór Antygony i Kreona wraz z konsekwencjami tego sporu

b.) Budowa utworu i rozwój wydarzeń
Utwór składa się z pięciu EPEISODIONÓW i pięciu STASIMONÓW oraz z PROLOGU i dwóch PIEŚNI: zawiązującej akcję i kończącej ją.
PROLOGOS – zawiązanie akcji, informacja o przedakcji: rozmowa Antygony z Ismeną o tragicznych losach rodu Labdakidów. Prezentacja ich poglądów.
PARODOS – pieśń wejściowa chóru: pochwała Kreona i radość ze zwycięstwa nad wrogiem.
EPEJSODION I – rozmowa chóru z Kreonem, uzasadnienie jego praw do władzy, Kreon informuje o swoim zakazie chowania zwłok Polinejkesa, uznanego za zdrajcę. Przybycie strażnika z informacją o złamaniu zakazu, oskarżenie strażników o brak czujności.
STASIMON I – opowiada o potędze rozumu, jest pochwałą mądrości człowieka, bezradnego tylko wobec śmierci, potęgi silniejszej od niego.
EPEISODION II – strażnik opowiada Kreonowi o okolicznościach (złamała zakaz władcy), do tych słów nawiązuje również przewodnik chóru, strażnik podkreśla prawdomówność, niezłomność dziewczyny wobec sytuacji, w jakiej się znajduje. Kreon rozmawia z Antygoną, oskarża też Ismenę, która chce współuczestniczyć w winie siostry, obie siostry pozbawia wolności.
STASIMON II – chór przypomina przekleństwo ciążące nad domem i potomstwem Edypa.
EPEISODION III – rozmowa Hajmona z Kreonem, napominanie ojca, krytykowanie jego sposobu rządzenia, brak stosunku chóru do sporu rodzinnego, Kreon ma zamiar uwolnić Ismenę, ale podejmuje decyzję o śmierci Antygony.
STASIMON III - hymn o miłości, pochwała miłości, niezależnie od tego czy przynosi szczęście, czy nieszczęście.
EPEISODION IV – pieśń żałobna wyraża smutek Antygony i jej żałobne pożegnanie ze światem, Kreon podtrzymuje wyrok.
STASIMON IV – nawiązanie do mitologii – przypomnienie postaci mitycznych ginących podobną śmiercią, jak Antygona (zamknięta w skale).
EPEISODION V – rozmowa Kreona z wieszczkiem Tejrezjaszem, który, grożąc gniewem bogów, skutecznie nakłania go do zmiany decyzji.
STASIMON V – prośba do boga Dionizosa aby oczyścić ludzi z win. Śmierć niewinnych może doprowadzić do zguby miasta.
EXODOS – za późno, aby odmienić los, giną najbliżsi Kreona, syn Hajmon i żona Eurydyka, on sam uznaje w pełni swój błąd, w pieśni końcowej chór wypowiada morał całego utworu: w życiu należy kierować się rozumem, uznawać prawa bogów, nie grzeszyć dumą.

c.) inne cechy tragedii antycznej
-Konfliktem tragicznym jest zderzenie dwóch przeciwnych racji:
*Kreona, władcy, który ustanawia prawa i respektuje je. Zabronił pogrzebania ciała Polinejkesa, który sprowadził obcych i naraził miasto na niebezpieczeństwo. Uroczystym pogrzebem uczczono drugiego uczestnika zbrojnego konfliktu Eteoklesa, który bronił miasta. Ktokolwiek złamie zakaz władcy, zginie. Decyzja ta naruszała jednak tradycję: Grecy wierzyli, że ciało umarłego musi być pochowane, w przeciwnym wypadku dusza nie trafi do Hadesu.
*W „Antygonie” w poszczególnych epizodach występuje najwyżej trzech aktorów.
*Losy bohaterów tragedii potwierdzają rolę FATUM.
*KATHARSIS w „Antygonie”: rozwój wydarzeń wywoływał u widzów litość i trwogę. Postawa Antygony budziła podziw i szacunek, Kreona lęk i zakłopotanie. Bezwzględność decyzji apodyktycznego władcy , nie liczącego się ze zdaniem innych ludzi, powodowała niechęć. Kiedy despotyzm i brak krytycznego spojrzenia na siebie doprowadziły do klęski , a Kreon zostaje sam, tracąc nie tylko bliskich, ale i zaufanie ludu – widzom odczuwającym litość i trwogę pozostaje do przemyślenia zdanie wieszczka Tejrezjasza: „Dopóki żyje, człowiek błądzić może, ale jest głupcem, kiedy trwa w uporze”.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 143
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy