Przydatność 45%

Rewolucja francuska - notatka z historii.

Autor: anulenka

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

REWOLUCJA FRANCUSKA
1. GENEZA:
-kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) – Ludwik XIV, XV, XVI (1774-1792 z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburgów)
-kryzys systemu stanowego (stan pierwszy – duchowieństwo, stan drugi – szlachta miała pełnię władz urzędniczych cenzus pochodzenia, stan trzeci – reszta ludności (97%)) wewnętrzne zróżnicowanie pod względem majątkowym
-kryzys finansów publicznych
-kryzys gospodarczy (nieurodzaje 1788)
-kryzys autorytetu monarchii (wysokie koszty prowadzenia dworu – 10% budżetu)
-upowszechnienie idei Oświecenia (pobudzały do walki o zniesienie przestarzałego systemu politycznego)
masoneria – wolnomularstwo – ruch prawdopodobnie wywodzący się z zakonu templariuszy zlikwidowanego w XIV w. Przez króla Francji Filipa Pięknego, a także ze średniowiecznych bractw cechowych, zrzeszających budowniczych – murarzy; związki masońskie – organizacje tajne, posługujące się skomplikowanym rytuałem zachować, przyjmowania nowych członków i uzyskiwania kolejnych stopni wtajemniczenia; kult deizmu, natury, rozumu (sporo przyszłych działaczy Wielkiej Rewolucji było członkami masonerii)

2. POCZĄTEK:
1789 Ludwik XVI zwołuje Stany Generalne (zmusiła go do tego sytuacja polityczna), reprezentacja 3 stanów (nie zwoływane od 1614) – stan pierwszy 300 osób, stan drugi 300 osób, stan trzeci 600 osób; jednak mieli obradować osobno – stany uprzywilejowane 2 głosy, stan trzeci 1 głos
zeszyty skarg – akcja spisywania skarg i postulatów
17 VI 1789 stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym, nie zostali wpuszczeni dna posiedzenie, w Sali do Gry w Piłkę złożyli sobie przysięgę, że nie rozjadą się, póki nie uchwalą konstytucji – tydzień później król zezwolił na połączone obrady 3 stanów
VII – Zgromadzenie przyjmuje nazwę Konstytuanty
Król przygotowuje się do oporu
Organizacja Gwardii Narodowej (na czele stoi markiz de La Fayette)
14 VII 1789 – zburzenie Bastylii
VII – VII – „wielka trwoga” – powstania chłopskie (burzyli domy, dwory, klasztory)

3. I OKRES REWOLUCJI DO POŁ. 1791 – próba rewolucji prawa
kolory Francji – czerwony (Paryż), niebieski, biały (kolor Burbonów) przymierze króla z narodem
VIII 1789 – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (zmieniała ustrój państwa, źródłem władzy jest naród, a celem państwa zabezpieczenia praw naturalnych człowieka) przestała istnieć monarchia absolutna i społeczeństwo stanowe, otwarto drogę do monarchii konstytucyjnej i społeczeństwa obywateli równych wobec prawa
Wprowadzono podział na 83 departamenty
Asygnaty – rodzaj banknotu, pieniądza papierowego, jego sprzedaż i wprowadzenie do obiegi miało uzdrowić finanse państwa
1790 - Konstytucja cywilna duchowieństwa – otrzymywało pensję od państwa zamiast dziesięcin od ludu
hasło liberte, egalite, fraternite (wolność, równość, braterstwo)
KLUBY REWOLUCYJNE
· Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji od 1789 (Klub Jakobinów – nazwa od miejsca zebrań w podominikańskim klasztorze św. Jakuba) – Maximilien de Robespierre
· Towarzystwo Przyjaciół Praw Człowieka od 1790 (Klub Kordelierów – nazwa od klasztoru dominikanów)
· Klub Feuillantów – nazwa od cystersów, w których dawnym klasztorze obradowali (utworzony z części Klubu Jakobinów w 1791)
zapoczątkowały kształtowanie się partii, podstawowych form życia politycznego w ciągu następnych 200 lat


1791 król podjął próbę ucieczki do Niderlandów, zatrzymany w Varennes (upadek autorytetu)
1sza rocznica zburzenia Bastylii – na Polu Marsowym uroczystość z udziałem Ludwika XVI, po mszy odśpiewano hymn „Ciebie, Boże, chwalimy” (Te Deum laudamus) zgodny z hasłem: „naród z królem, król z narodem”
2ga rocznica – manifestacja republikańska w Paryżu
IX 1791 – pierwsza konstytucja
- ustrój – monarchia konstytucyjna (król powoływał ministrów, jednak ci odpowiadali przed Zgromadzeniem)
- cenzus majątkowy
Zgromadzenie Narodowe rozwiązało się i wybrano Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)
4. ROK 1792
Żyrondyści – zwolennicy wojny
Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę Austrii, do wojny z Francją przystąpiły Prusy
Do armii napływają ochotnicy, przywieźli z Marsylii pieśń wojenną Armii Renu, ułożoną przez Claude’a Rougeta de Liste – Marsylianka (obecnie hymn Francji)
Sankiulioci – drobni kupcy i rzemieślnicy głosząca kult wolności, ale niewiele zyskująca dotychczas na rewolucji (sans-culottes – bez krótkich spodni)
Sankiulioci zmusili króla, aby nałożył czapkę frygijską (symbol rewolucji)
VII – Zgromadzenie uchwala ustawę „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, wzywającą do walki
VIII – Komuna Paryska – sankiulioci doprowadzili do rozpędzenia dotychczasowego składu władz komunalnych (czyli miejskich)
Zgromadzenie Prawodawcze zarządziło wybory do Konwencji Narodowej
22 IX – ogłoszenie republiki

5. REPUBLIKA
Sukcesy na froncie pod Valmy i Jemappages (wsławił się książę Ludwik Filip z linii orleańskiej, późniejszy król Francji, armia pod dowództwem gen. Charlesa Dumourieza); opanowanie tereny Belgii, Nadrenii, Sabaudii.
Układ sił na arenie politycznej:
- „dolina” – żyrondyśli
- „górale” – jakobini (Robespierre)
- „równina” lub „bagno” – obserwatorzy
- sankiuloci
21 I 1793 – ścięcie Ludwika XVI na gilotynie powód utworzenia koalicji państw europejskich do walki z Francją
VI 1793 – VII 1794 – dyktatura jakobinów (terror rewolucyjny, dekret o podejrzanych – podejrzanym stawał się każdy, nowa era, nowy kalendarz od 22 IX 1792, rok 12 miesięcy, każdy po 30 dni, miesiąc ma dekady (10 dni), Katedra Notre Dame – Katedra Rozumu, dążenie do wprowadzenia nowej deistycznej religii – kultu Istoty Najwyższej, Marsylia – Miasto Bezimienne, Lyon – Miasto Wyzwolone, zniesiono zakaz rozwodów, żądano likwidacji celibatu księży, armia rewolucyjna, obywatelska: zasady walki w tyralierze, Komitet Ocalenia Publicznego (Danton) – pełnia władzy
Przeciwnicy jakobinów we własnym obozie („rewolucja zjada własne dzieci”)
· „wściekli” – przywódcy sankiuliotów, domagali się zaostrzenia walk z kościołem i żądali równego podziału własności między drobnych posiadaczy (pozbawieni wolności)
· „pobłażliwi” (Danton) – żądali ograniczenia terroru, zostali oskarżeni o sprzyjanie wrogom rewolucji (egzekucje)
VI 1793 – druga jakobińska konstytucja (republika, powszechne i bezpośrednie prawo wyborcze, powszechne nauczanie)
Konwencja postawiła triumwirat w stan oskarżenia i nakazała aresztowanie jego członków i współpracowników
9 thermidora – ścięcie robespierrystów, upadek władzy jakobinów - przewrót thermidoriański
„biały terror”


6. DYREKTORIAT I KONSULAT

IX 1795 – nowa konstytycja – trzecia, tzw. Konstytucja Roku III
przywrócono cenzus majątkowy, władza ustawodawcza – Rada Pięciuset i Rada Starszych, władza wykonawcza – 5-osobowy Dyrektoriat
XI 1799 – przewrót 18 brumaire’a – objęcie władzy przez Napoleona jako pierwszego konsula
1799 – czwarta konstytucja (Konstytucja Konsulatu)
300 os. Ciało Prawodawcze, 100os Trybunat, 60-80 os. Senat

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 62
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy