METANOL
Budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie

Powtórzenie o alkoholach
Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R—OH (z wyjątkiem fenoli).

Najbardziej rozpowszechnione alkohole jednowodorotlenowe tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym . Alkohole należące do tego szeregu homologicznego zmieniają swoje właściwości fizyczne wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki. Niższe alkohole mąją charakterystyczny alkoholowy zapach i ostry, palący smak. Alkohole o nieco większych cząsteczkach (4-6 atomów węgla w cząsteczce) charakteryzują się słodkawym, duszącym zapachem, który zanika u następnych przedstawicieli szeregu homologicznego. Wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki wzrasta temperatura wrzenia alkoholi.

Powtórzenie o alkoholach
Alkohole zawierające w cząsteczce powyżej 12 atomów węgla są ciałami stałymi. Kolejne człony szeregu homologicznego charakteryzują się coraz słabsza rozpuszczalnością w wodzie.
Zdecydowanie największe znaczenie mają dwa pierwsze związki szeregu homologicznego, czyli alkohole o najmniejszych cząsteczkach:
• metanol
• etanol

Metanol...
• Metanol – alkohol metylowy
– jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi.

Budowa cząsteczki

O… 
• Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą o charakterystycznym zapachu. Spala się bladoniebieskim płomieniem. Reakcję spalania metanolu przedstawia równanie:
2CH OH + 3O -> 2CO + 4H O
Metanol jest silną trucizną. Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią. Śmiertelna dawka metanolu wynosi ok. 1g/kg masy ciała, a mniejsze dawki powodują silne zatrucia i utratę wzroku. .
Właściwości
FIZYCZNE
Stan skupienia: ciekły
Barwa: nie posiada
Miesza się z wodą w każdym stosunku
Jest lżejszy od wody
Temperatura topnienia = -97oC
Temperatura wrzenia = 65oC
Łatwopalny, zwłaszcza jego opar (niebieski płomień)

CHEMICZNE
Jest silnie trujący
Ma charakterystczny, ostry zapach
Jest substancją palną
Wykazuje odczyn obojętny

Otrzymywanie
• Metanol otrzymuje się jako uboczny produkt suchej destylacji drewna – stąd nazwa „spirytus drzewny”.

• Można go też otrzymać z tlenku węgla(II) i wodoru (tzw. gazu do syntez) stwarzając odpowiednie warunki procesu. Reakcję zachodzącą podczas tego procesu przedstawia równanie:
kat.

CO + 2H -> CH OH
Katalizatorami w tej reakcji są: ZnO, CrO,MnO.

Zastosowanie
Metanol jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym, jest również stosowany jako rozpuszczalnik, paliwo silnikowe i w syntezie organicznej. W postaci estrów występuje w wielu olejkach eterycznych.

Zastosowanie
Zastosowania do produkcji:
• aldehydu mrówkowego (gaz),
• tworzyw sztucznych,
• włókien syntetycznych,
• leków,
• barwników
• oraz jako paliwo i rozpuszczalnik farb i lakierów.

Wpływ na człowieka
Działanie toksyczne metanolu. Mechanizm działania toksycznego metanolu jest związany przede wszystkim z jego metabolitami. Podczas przemiany metanolu w organizmie obserwuje się kumulację kwasu mrówkowego i jego soli w tkankach i w oku. Prowadzi to do zmian zwyrodnieniowych w oku. Formaldehyd powoduje zmiany zwyrodnieniowe komórek miąższu wątroby, nerek i serca. Zmiany zwyrodnieniowe w oku dotyczą zarówno siatkówki, jak i nerwu wzrokowego oraz nabłonka rogówki.

Notatka
Metanol, alkohol metylowy, CH OH, pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi; bezbarwna ciecz o charakterystycznej woni i piekącym smaku. Metanol jest silną trucizną (powoduje utratę wzroku, a nawet śmierć). Dawniej otrzymywany w procesie suchej destylacji drewna (stąd nazwa "spirytus drzewny"), obecnie poprzez syntezę z tlenku węgla
i wodoru. Zastosowania do produkcji: tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, leków, barwników oraz jako paliwo i rozpuszczalnik.

Zadanie 1
Napisz równanie reakcji otrzymywania metanolu z „gazu do syntez”, tzn. tlenku węgla i wodoru.

katalizatory
………….+………….->…………..

Zadanie 2
Wybierz informacje, które są prawdziwe dla metanolu

Metanol jest pierwszym członem w szeregu homologicznym alkanów. Jego wzór sumaryczny ma posatać CH OH. Nazywa się go alkoholem metylowym lub soirytusem drzewnym. Jest bezbarwną, bezwonną, trudno rozpuszczalną w wodzie cieczą. Spala się niebieskim płomieniem. Jest silną trucizną – powoduje ślepotę lub śmierć. Jest stosowany między innymi w przemyśle spożywczym, do produkcji barwników, lakierów oraz farb.

Zadanie 3
Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji spalania metanolu:

• CH3OH + ………… -> CO + …….
• CH3OH + ………… -> C + …….
• CH3OH + ………… -> CO2 + …….

Zadanko 4
• Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru i do masy tlenu w cząsteczce metanolu.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 178
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy