Przydatność 30%

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra ?

Autor: przem0

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Jest XXI wiek . Świat zrobił wielki krok naprzód . Ludzie gonią za sukcesami, pieniędzmi. Na pierwszy plan wysuwają się dobra doczesne, przestają liczyć się wszelkie inne wartości. Wydaje mi się , że warto właśnie w tym momencie zastanowić się , czy takie życie wiedli też nasi przodkowie ? Może jest coś pozytywnego co możemy wynieść z antyku ?

Starożytnym zawdzięczamy przecież cały świat , który nas otacza : naukę , kulturę , wiedzę , warunki w jakich żyjemy i wszystko z czego korzystamy . Pozornie życie ich było zupełnie odmienne od naszego. Jednak po dłuższym zastanowieniu się możemy dojść do wniosku , że zmieniły się jedynie zachowania uwarunkowane rozwojem techniki i nauki . Jedyną rzeczą , jaka zmieniła się na przestrzeni świata antycznego i obecnego to „ umiłowanie mądrości „ . Dostrzegamy ,że piękna gałąź wiedzy jaką jest filozofia wyszła z mody . Zawsze zajmowali się nią nieliczni , jednak w dzisiejszym świecie ludzie kształcący się w tym kierunku to wyjątki . Filozofofie chcieli określić odwieczne prawa natury .Starali się zrozumieć to , co dzieje się w otaczającym ich świecie .Posiadali przeróżne tezy stworzenia świata i jego zasad. Heraklit z Efezu , twórca znanego powszechnie powiedzenia „ panta rhei „ – wszystko płynie , podkreślał także , że świat jest pełen ciągłych przeciwieństw : „ Gdybyśmy nigdy nie chorowali , nie zrozumielibyśmy , co to znaczy być zdrowym. Gdybyśmy nigdy nie znali głodu , nie mielibyśmy żadnej radości z tego , że się najemy . Gdyby nie było wojny , nie docenilibyśmy pokoju, a gdyby nie było zimy nie dostrzegalibyśmy nadejścia wiosny „ .
Natomiast w dziełach Arystotelesa wyraźnie widać dominację rozumu. W etyce wyznawał zasadę szczęścia opartego na „ złotym środku „ : szczęśliwy jest ten , kto czyni dobrze , kieruje się sprawiedliwością i żyje cnotliwie . Parmenides był zdania , że :
„ nic nie może powstać z tego , czego nie ma , a to , co jest nie może przestać być „
Wydaje mi się , że człowiek dzisiejszy , a tym bardziej człowiek jutra może ( a nawet powinien ) nauczyć się od starożytnych filozofów sposobu myślenia i obserwowania przyrody , zjawisk zachodzących wokół nas.

Kolejnym wzorem , z którego powinniśmy wiele wynieść są mity. Bohaterowie mitologii są wzorcami charakterystycznych postaw. Ikar przestrzega nas przed młodzieńczą nierozwagą , Dedal uczy rozwagi , a Herakles to uosobienie męstwa i pracowitości.
W tym miejscu należy podkreślić , iż mity w umysłach człowieka współczesnego tak bardzo odcisnęły piętno , iż powstały liczne związki frazeologiczne .Jest ich tak dużo , że czasem nie zdajemy sobie sprawy , że ich pochodzenie jest mitologiczne np. :
syzyfofa praca – zajęcie nie do wykonania , pięta Achillesa – słaby punkt , słabe miejsce.

Jednakże mitologia wraz z pojawieniem się pierwszych chrześcijan , zaczęła być zastępowana przez Biblię – księgę składającą się ze Starego i Nowego Testamentu .
W Starym Testamencie ukazany jest przykład człowieka , który miał wszystko : pieniądze , władzę , uznanie wśród społeczeństwa , szczęśliwą rodzinę i w jednej chwili to wszystko stracił . Zapada również na ciężką chorobę – trąd .Tą postacią biblijną jest Hiob . Nie poddaje się , jest na tyle silny aby walczyć dalej. Nie odwraca się od Boga , a wręcz przeciwnie stara się umocnić swoją wiarę. Jest bardzo wytrwały i pokorny , za co Bóg wynagradza go podwójnie .Każdy człowiek XXI wieku powinien bardzo dobrze znać postać Hioba , który jest wzorcem do naśladowania . Od niego możemy nauczyć się wielu wartościowych postaw , jakże przydatnych w dzisiejszym świecie . On dodaje nam siły , aby móc przezwyciężyć zło , uczy wiary , aby móc wierzyć w dobro . Wskazuje nam , że powinniśmy postępować zgodnie z zasadami , godnymi każdego chrześcijanina . Pokazuje jak znosić cierpienia.. Jest doskonałym przykładem dla nas , a także wcześniejszych i przyszłych pokoleń. Wiele też możemy się nauczyć od ukazanej w Biblii Świętej Rodziny . Dom Jezusa , Maryi i Józefa zawsze był i jest przykładem dla chrześcijańskich rodzin. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy :
„ Dziecię zaś rosło i nabierało mocy , napełniając się mądrością , a łaska Boża spoczywała na nim „ Dla rozwoju dziecka jest potrzebna miłość i ciepło domu rodzinnego , które zawsze tam było. Gdy Jezus miał dwanaście lat , podczas Święta Paschy , został w Jerozolimie , w świątyni. Kiedy Maryja z Józefem zauważyli Jego zniknięcie , zaczęli Go szukać . Gdy wreszcie Go znaleźli , na pytanie matki Jezus odpowiedział :
„ Czemuście mnie szukali ? Czy nie wiecie , że powinienem być w domu mego Ojca ? „ .
Rodzina została tu przedstawiona jako wspólnota z Bogiem .To właśnie na tym przykładzie
powinny się wzorować młode , niedoświadczone małżeństwa . Jest to dla nich doskonały przykład i skarbnica wiedzy . Biblia zawiera także przypowieści , które są źródłem mądrości i nauki . Zawarte w nich postawy uczą nas jak postępować w życiu. Przypowieść „ O synu marnotrawnym „ uczy nas wybaczać. Każdemu powinno dać się szansę i wybaczyć mu bo kiedyś my możemy znaleźć się w odwrotnej sytuacji . Przypowieść „ O siewcy „ uczy nas cierpliwości .

Nawiązując do tematu , stwierdzam jednoznacznie , że człowiek współczesny i człowiek jutra jeżeli tylko chce , może wiele cennych wskazówek zaczerpnąć od starożytnych . Oni bowiem pokazali nam jak można godnie żyć i jak postępować w obliczu rozmaitych sytuacji życiowych .

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 16
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy