Przydatność 65%

Czasy przeszłe wytłumaczone po polsku

Autor:

Czasy przeszłe:

1.Simple Past
Przeszły Prosty. Używamy do określenia wydarzeń z przeszłości.
Operator: did
Odmiana ‘być’ przez osoby: I was/ You were/ He, She, It was/
We were/ You were/ They were
Zdania: twierdzące: Osoba + czasownik w II formie (albo z końcówką ‘ed’) + reszta zdania
Pytające: Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
Pytające ‘o bycie’ np. Byłeś wczoraj w szkole? : Were/Was + osoba + reszta zdania
Przeczące: Osoba + Did + ‘not’ +czasownik w formie podstawowej + reszta zdania
Określenia czasu: yesterday, ago, last week, itp.

2. Past Continuous
Przeszły Ciągły. Używany do podkreślenia że ktoś był w trakcie jakiejś czynności , w określonym momencie w przeszłości. W momecie o którym mowa czynność już się zaczęła, ale się nie skończyła, np. Yesterday at 10 o’clock I was watching TV.
Operator: was/were ( w zależności od osoby, patrz punkt 1)
Zdania: twierdzące: Osoba + was/were + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Pytające: Was/were + osoba + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + was/were + ‘not’ + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Określenia czasu takie jak w punkcie 1.

3. Simple Past & Past Continuous
Używamy tych dwóch czasów razem żeby podkreślić, że coś się stało w trakcie innej czynności, np: I was working in the garden, when I saw Lily (zobaczyłem ją podczas pracy)
Używamy w zdaniu tylko Simple Past żeby podkreślić że czynności działy się jedna po drugiej, np.: When Karen arrived, we had dinner (najpierw przyjechała potem zjedliśmy)
Czasowniki takie jak know/want/believe nie mają formy ciągłej więc nie używa się ich z czasami ciągłymi.

4. Present Perfect
Używamy do opisania czynności, która miała miejsce w przeszłości ale ma skutek lub jakieś powiązanie z terażniejszością, np.: I have lost my key ( i nie mam go teraz ).
Operator: Have/ Has (has tylko dla 3 osoby liczby pojedynczej)
Zdania: twierdzące: Osoba + have/has + czasownik w III formie + reszta zdania.
Pytające: Have/has + osoba + czasownik w II formie + reszta zdania
Przeczące: Osoba + have/has + ‘not’ + czasownik w III formie +reszta zdania
Określenia czasu: just ( chwilę temu) – w zdaniu zajmuje miejsce pomiędzy have/has a czasownikiem, np. I have just eaten my lunch;
Already (właśnie przed chwilą) – w ziu występuje w tym miejscu co just
Yet (jak dotąd) – występuje tylko w zdaniach pytających i przeczących , zawsze na końcu zdania ;
Since (od ) – since 1984, since november ale...
For (od) – for 10 years, for a month

5. Prestent Perfect Continuous
Używamy dla czynności lub wydarzenia które właśnie lub przed chwilą się skończyło, np.: It has been raining (padało, nie pada teraz, ale ziemia jest mokra ), lub do określenia czynności przeszłych które mają w terażniejszości skutek i na dodatek trwały w czasie, np.: It has been raining for two hours ( padało , nie spadło , tylko padało przez czas 2 godzin)
Operator: Have been / Has been
Zdania: twierdzące: Osoba + have been/has been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zd.
Pytające: Have/has + osoba + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + have/has + ‘not’ + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + r.zd.
Określenia czasu takie jak do czasu Present Perfect.

6. Present Perfect & Prestent Perfect Continuous
Dwa przykłady na rozróżnienie tych dwóch czasów.
a. My hands are very dirty. I have been repairing the car – Moje ręce są bardzo brudne. Naprawiałem samochód – zwróć uwagę on go naprawiał i to trwało w przeszłości jest podkreślona ciągłość czynności
b. The car is Ok. Now. I have repaired it. – Samochód jest już dobry. Naprawiłem go.- Czynność dokonana bez zwracania uwagi na ciągłość ale na skutek , samochód jest już dobry

7. Past Perfect
Czas zaprzeszły. Używamy do podkreślenia że jakaś czynność w przeszłości miała miejsce przed drugą , np.: When Anna arrived for the party, Tom had already gone home (Tom najpierw pojechał do domu – czynność wcześniejsza; potem Anna przyjechała – czynność póżniejsza).
Operator: had
Zdania: twierdzące: Osoba + had + Czasownik w III formie + reszta zdania
Pytające: Had + osoba + czasownik w III formie + reszta zdania
Przeczące: Osoba + had + ‘not’ + czasownik w III formie + reszta zdania

8. Past Perfect Continuous
Czas zaprzeszły ciągły. Używany do podkreślenia ciągłości wcześniejszej czynności, np.; I got up and looked out of the window. The ground was wet. It had been raining all night. (wstałem, wyjrzałem przez okno, ziemia było mokra, padało całą noc – padało zim wstałęm i wyjrzałem przez okno więc wcześniej )
Operator: had been
Zdania: twierdzące: Osoba + had been+czasownik z końcówką ‘ing’ + reszt zdania
Pytające: Had + osoba + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + reszta zdania
Przeczące: Osoba + had+ ‘not’ + been + czasownik z końcówką ‘ing’ + r.zd.

9. Past Perfect & Present Perfect
Rozróżnienie tych dwóch czasów:
a. Who is that woman? I have never seen her before – kim jest ta kobieta? Nie widziałem jej nigdy wcześniej ! – ale teraz już ją zobaczyłemPast now
b. I didn’t know who that woman was. I had never seen her before- nie wiedziałem kim ta kobieta była! Nie widziałem jej nigdy wcześniej – relacjonuje jakieś wydarzenie z przeszłości : najpierw nigdy jej nie widziałem, a potem stwierdziłem ze nie wiem kim ona była.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 108
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie