Przydatność 80%

Korzyści z przystąpienia do UE

Autor: gesta_br-ca

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.

W sprawach dotyczących:

a) przemysłu
- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości
- wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy
- napływ nowych technologii, oraz unowocześnienie metod gospodarowania i zarządzania gospodarką
- przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego jako skutek pomocy finansowej Unii (m.in. fundusze strukturalne) oraz napływu inwestycji zagranicznych
- swobodny przepływ towarów i kapitału
- zintegrowanie rynków kapitałowych uni i zniknięcie ryzyka kursowego gdy wprowadzone zostanie euro oraz obniżka transferów bankowych

b) rolnictwa
- W latach 2004-2006 z budżetu Unii trafi do polskiego rolnictwa 7552 mln euro na płatności bezpośrednie
- popularyzacja zdrowej , ekologicznej żywności z Polski i jej eksport
- możliwość większej ilości zbytu i przetwórstwa produktów w kraju (nowoczesna technologia z państw uni) bądź za granicą
- łatwiejszy dostęp do technologii zachodniej
- otrzymanie dodatkowych pieniędzy z funduszów na rzecz rozwoju ( np. SAPARD, PHARE )
-dzierżawa a potem sprzedaż ziemi, która opłacalna będzie dla inwestora i drobnego rolnika

c) edukacji, kultury
- możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzieki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczaja nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju)
- uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UE -więcej możliwości dofinansowania uczniów i studentów np. stypendia , pożyczki dla przedsiębiorczych studentów, pieniądze na ich badania naukowe itp.
- kształcenie języków obcych
- rozwijanie się kultury po przez integracje państw członkowskich
WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.

W sprawach dotyczących:

a) przemysłu
- wzrost obrotów handlowych z krajami uni przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości
- wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy
- napływ nowych technologii, oraz unowocześnienie metod gospodarowania i zarządzania gospodarką
- przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego jako skutek pomocy finansowej Unii (m.in. fundusze strukturalne) oraz napływu inwestycji zagranicznych
- swobodny przepływ towarów i kapitału
- zintegrowanie rynków kapitałowych uni i zniknięcie ryzyka kursowego gdy wprowadzone zostanie euro oraz obniżka transferów bankowych

b) rolnictwa
- W latach 2004-2006 z budżetu Unii trafi do polskiego rolnictwa 7552 mln euro na płatności bezpośrednie
- popularyzacja zdrowej , ekologicznej żywności z Polski i jej eksport
- możliwość większej ilości zbytu i przetwórstwa produktów w kraju (nowoczesna technologia z państw uni) bądź za granicą
- łatwiejszy dostęp do technologii zachodniej
- otrzymanie dodatkowych pieniędzy z funduszów na rzecz rozwoju ( np. SAPARD, PHARE )
-dzierżawa a potem sprzedaż ziemi, która opłacalna będzie dla inwestora i drobnego rolnika

c) edukacji, kultury
- możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzięki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczają nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju)
- uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów
- możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UE
- więcej możliwości dofinansowania uczniów i studentów np. stypendia , pożyczki dla przedsiębiorczych studentów, pieniądze na ich badania naukowe itp.
- kształcenie języków obcych
- rozwijanie się kultury po przez integracje państw członkowskich

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 692
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie