Przydatność 60%

Podstawowe zagadnienia z logiki

Autor: Dodano: 2011-06-15

Błąd przesunięcia kategorialnego, – gdy zakresy definiens i definiendum się wykluczają
V. Rozdział Podział logiczny
1. Pojęcie podziału logicznego
a. Przeprowadzić podział logiczny zakresu jakiejś nazwy N na zakresy nazw A, B, C, D…, to znaczy stwierdzić, iż każdy desygnat nazwy N jest desygnatem jednej i tylko jednej z nazw A, B, C, D…, Trzeba wiec przeprowadzając podział logiczny zakresu pewnej nazwy, wskazać dwie lub więcej nazw, których zakresy są podrzędne względem zakresu dzielonego, czyli wskazać mniejsze klasy w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy.
b. Całość dzielona – zakres, który zostaje poddany podziałowi
c. Człony podziału – wyróżniające się w podziale zakresy nazw podrzędnych
2. Warunki poprawności podziału logicznego
a. Wyczerpujący, – jeśli każdy z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy, może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału
b. Rozłączny – jeśli żaden z desygnatów nazwy, której zakres dzielimy nie może być zaliczony do dwóch członów podziału na raz.
c. Zasada podziału ( fundamentium divisionis)- wyróżnisz człony podziału według jakiegoś jednego sposobu
d. Podział dychotomiczny – dokonany według cech kontradyktorycznych (sprzecznych)
e. Podział według determinanty – podział ze względu na posiadane cechy np.: ołówki podzielić możemy ze względu na kolor „oprawki” lub twardości grafitu
3. Klasyfikacja
a. Klasyfikacja – wielostopniowy podział logiczny, podział logiczny z dalszym podziałem członów podziału.
4. Wyróżnianie typów a podział logiczny
a. Wyróżnianie typów przedmiotów – w jakim stopniu przedmioty z pewnego zbioru mają cechy zbliżone do przedmiotu o interesujących nas cechach
b. Przedmiot typowy - przedmioty które mają odpowiednio mało różnią się od przedmiotu z którym je porównujemy
c. Partycja – czynność myślowa polegająca na dzielniu wyróżnianiu składowych części danego przedmiotu np.: roślina dzieli się na korzeń, łodygę, liście i kwiat
VI. Rozdział Zdanie
1. Pojęcie zdania w sensie logicznym
a. Zdanie – wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, iż tak jest lub tak nie jest., Może być prawd lub fałszem.
b. Zdarzenie – fakt, że rzecz czy osoba R w momencie T wykazywała własność W, a w innym momencie T1 tej własności nie wykazywała( albo odwrotnie)
c. Stan rzeczy to fakt, iż rzeczy czy osoba R w okresie T do momentu T1 nieprzerwanie wykazywała własności W
2. Wartość logiczna zdania
a. Zdanie prawdziwe – opisujące rzeczywistości taką, jaka jest
b. Zdanie fałszywe – opisujące rzeczywistość niezgodnie z tym jak się ona ma
c. Wartość logiczna zdania – prawdziwości lub fałszywość zdania
3. Obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań
a. Zdanie analityczne - •takie, któremu nie można zaprzeczyć ze względu na sens użytych w nim wypowiedzi np. minuta ma 60 sekund
b. Zdanie wewnętrznie kontradyktoryczne – fałszywe ze względu na sens użytych w nim wyrażeń np.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 3 4 5 6 ... 7 Następna Pokaż wszystko

Załączniki:
Podobne prace:
Przydatna praca? tak nie 5
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie