• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Roztoczański Park Narodowy

Położenie - województwo lubelskie
Data utworzenia - 1974
Powierzchnia - 84,83 km2
- leśna 81,02 km2
- uprawna 2,04 km2
- wodna 0,53 km2
Powierzchnia ochrony
- ścisłej 8,06 km2
- częściowej 73,2 km2
- krajobrazu 3,57 km2
Powierzchnia otuliny
Długość szlaków turystycznych - 53,3 km
Odwiedzających rocznie - ok. 100 tys.
Siedziba - Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy - utworzony w 1974r. , jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski - położony na Roztoczu. Siedziba dyrekcji parku i muzeum przyrodniczego znajduje się w Zwierzyńcu.
Godłem parku jest konik polski typu tarpan.

POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA PARKU
Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo - wschodniej części kraju , w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha , z czego lasy zajmują 8102 ha ( 95,5%). Ochroną ścisłą objęto 806 ha ( 9,5% ).
Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec , będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony sięgają 1936r. , kiedy to utworzono rezerwat przyrody Bukowa Góra , który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku. Do chwili utworzenia Parku ochroną rezerwatową objęto 1064,38 ha w postaci 10 rezerwatów leśnych i florystycznych.

GEOLOGIA , GEOMORFOLOGIA I GLEBY
Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe ( opoki , gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyńca. Główne typy rzeźby to zrównanie wierzchowinowe , ostańce , krawędzie , padoły i doliny. W części północnej parku wśród gleb przeważają rędziny i pararędziny brunatne. Na pozostałym terenie jest większe urozmaicenie , przy czym największą powierzchnię zajmują piaszczyste gleby bielicowe właściwe.

WODY
Główny ciek wodny Roztocza Środkowego i parku to rzeka Wieprz. Na odcinku przepływającym przez teren parku sklasyfikowana jest w II klasie czystości. Z terenu parku biorą początek strumienie : Szum ( 2,5 km) i Świerszcz ( 9 km) odprowadzające we wody do Tanwi i Wieprza. Wody potoku Świerszcz zasilają kompleks stawów "Echo" oraz staw w centrum Zwierzyńca.

FLORA
Flora naczyniowa parku liczy ok. 700 gatunków , w tym liczne górskie ( m. in. tojad dzióbaty , czosnek siatkowaty) , borealne ( widłak wroniec , zimoziół północny , pomocnik baldaszkowy) , pontyjskie ( szczodrzeniec ruski) oraz atlantyckie ( rosiczka pośrednia , sporek wiosenny , sit sztywny , żarnowiec miotlasty , szczotlicha siwa itd. ) Na terenie parku występuje około 400 drzew pomnikowych. W parku wyróżniono 19 zespołów leśnych i szereg zbiorowisk niższej rangi , z których najcenniejsze to wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka zajmujące około 35 % powierzchni leśnej. Jodły osiągają w nich najwyższe wymiary w Polsce 9 50m wysokości , 470 cz obwodu i do 20m3 masy drzewnej). Spośród innych na uwagę zasługują : świetlista dąbrowa , grąd subkontynentalny , łęg jesionowo - olchowy , kontynentalne torfowisko wysokie , ols porzeczkowy , a także typy borów sosnowych. Na roślinność nieleśną składa się 28 zespołów i 12 zbiorowisk.

o faunie nie będę wam pisać , bo mam jeszcze 3 duże prace do napisania do szkoły ( ale to nie ważne )
o faunie występującej w tym parku musicie poszukać w innych źródłach.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 142
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy