Wiele się słyszy ostatnio o:
ekstremalnych zjawiskach pogodowych takich jak powodzie, fale upałów, huragany i sztormy;
globalnym ociepleniu;
efekcie cieplarnianym;
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Jaki związek mają te zjawiska ze zmianami klimatycznymi?

POGODA
to ogół zjawisk atmosferycznych, zachodzących w danej chwili w dolnych warstwach atmosferynad danym obszarem.
Parametry służące do opisu pogody to:
temperatura powietrza,
wilgotność powietrza,
ciśnienie atmosferyczne,
opady atmosferyczne,
zachmurzenie,
siła i kierunek wiatru.

KLIMAT
to następstwo typów pogody, charakterystyczne dla danego miejsca w cyklu rocznym;
inaczej „przeciętna pogoda”, występująca na danym obszarze.
Zapamiętaj:
pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym,
klimat potrzebuje minimumkilku dziesięcioleci by się zmienić.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁWIEKA A ZMIANY KLIMATU
Obecnie obserwowane zmiany klimatu zachodzą na skutek takich działań człowieka, jak:
emisje gazów cieplarnianych,które gwałtownie wzrosły od czasów rewolucji przemysłowej (połowa XVIII wieku) w związkuz powszechnym wykorzystaniem paliw kopalnych,
wylesienia,
zmiany sposobu użytkowania gruntów.

CO TO SĄ GAZY CIEPLARNIANE
Gazy cieplarniane to składniki atmosfery, które mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej.

ZNACZENIE GAZÓW CIEPLARNIANYCH
niektóre z nich są naturalnymi składnikami atmosfery – np. para wodna,
dzięki ich obecności w atmosferze na Ziemi panują warunki klimatyczne umożliwiające rozwój życia,
w efekcie wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze pogłębia się zjawisko efektu cieplarnianego i następuje globalne ocieplenie

EFEKT CIEPLARNIANY
to zjawisko polegające na zatrzymywaniu przez gazy cieplarniane części energii, która wcześniej dotarła do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego.
promieniowanie słoneczne przechodzi przez atmosferę i ogrzewa powierzchnię Ziemi,
ogrzana Ziemia wypromieniowuje ciepło,
promieniowanie cieplne jest pochłaniane przez gazy cieplarniane i ponownie emitowane do powierzchni Ziemi
Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, jednak pod wpływem działalności człowieka przybiera na sile.

JAKIE DZIAŁANIA CZŁOWIEKA SĄ ŹRÓDŁEM EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
dwutlenku węgla – spalanie paliw kopalnych, karczowanie lasów
metanu - spalanie paliw kopalnych, hodowla bydła, uprawy ryżu, składowiska odpadów
podtlenku azotu – spalanie paliw kopalnych, stosowanie nawozów azotowych, przemysł chemiczny

SKUTKI ZMIAN KLIMATU
skutki zmian klimatycznych zagrażają środowisku naturalnemu,
mogą okazać się niebezpieczne dla wielu gatunków roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów,
a także dla zdrowia, życiai działalności gospodarczej ludzi

PRZEWIDYWALNE ZMIANY KLIMATYCZNE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA:
zdrowie ludzi,
rolnictwo,
zasoby leśne,
zasoby wodne,
tereny przybrzeżne,
ekosystemy i poszczególne gatunki

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA CZŁWIEKA
zalanie zamieszkanych terenów przybrzeżnych,
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych,
ekstremalne zjawiska pogodowe zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia człowieka,
niedobór wody pitnej,
zmiany zasięgu upraw,
pustynnienie żyznych terenów uprawnych,
konieczności prowadzenia nawadniania na większą skalę,
negatywne konsekwencje dla turystyki

JAK KAŻDY Z NAS MOŻE OGRANICZYĆ EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH
oszczędzając energię: wyłączaj sprzęt, z któregonie korzystasz, zakręcaj niepotrzebnie lejącą się wodę, wybierz transport publiczny zamiast samochodu,
kupując energooszczędny sprzęto jak najwyższej klasieefektywności energetycznej,
informując innych o skutkachzmian klimatu i o tym, jak mogą im przeciwdziałać

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 46
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie