Przydatność 80%

Planowanie strategiczne

Autor: paulafi20 Dodano: 2010-04-04

cele operacyjne - Cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla organizacji. Dotyczą one krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi.

Zadania to specyficzne cele przydzielane poszczególnym kierownikom, a także pracownikom wraz z obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialnością oraz niezbędnymi środkami.
Zadanie określa jednoznacznie wynik (normę) do osiągnięcia przez konkretną osobę w danym czasie, z jednoczesnym przydzieleniem środków oraz określeniem uprawnień i odpowiedzialności.


Rodzaje planów organizacji
 Plan strategiczny. Ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

 Plan taktyczny - Plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego.

 Plan operacyjny - Plan nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych.

Planowanie strategiczne polega na tworzeniu planów zwykle długookresowych dla całej organizacji na podstawie zbiorów informacji, najczęściej niepełnych. Obejmuje ono określenie celów organizacji, polityki personalnej i rynkowej, decyzje o wprowadzeniu nowych produktów.

Planowanie taktyczne
„Wygrać bitwę, ale przegrać wojnę”
Plany taktyczne przygotowują bitwy, strategia natomiast wytycza plan wojny.
Plan taktyczny jest więc zorganizowanym szeregiem posunięć, mających doprowadzić do realizacji planów strategicznych. Strategia koncentruje się na zasobach, otoczeniu i misji firmy, podczas gdy taktyka zajmuje się głównie ludźmi i działaniem.

Planowanie operacyjne
Plan jednorazowy ( Program Projekt )
 Przygotowany dla realizacji działań, które zapewne w przyszłości nie będą powtarzane.
 Jednorazowy plan dla szerszego zestawu działań.
 Plan jednorazowy o węższym zakresie i mniejszej złożoności niż program.

Plan ciągły (Wytyczne polityki Standardowa procedura działania Przepisy i regulaminy )
 Plan trwale obowiązujący, opracowany dla działań, które powtarzają się regularnie w pewnym okresie.
 Plan ciągły, który określa ogólną reakcję organizacji na pewien problem lub sytuację.
 Plan ciągły określający kroki, jakie należy podjąć w określonych okolicznościach.
 Plany ciągłe opisujące dokładnie sposób wykonania określonych czynności.

Przezwyciężanie barier w ustalaniu celów i planowaniu
 Główne bariery
 Niewłaściwe cele
 Niewłaściwy system nagradzania
 Dynamiczne i złożone otoczenie
 Niechęć do ustalania celów
 Opór wobec zmian
 Przeszkody

Przezwyciężanie barier
• Zrozumienie roli celów i planowania
• Komunikacja i współuczestnictwo
• Spójność, rewizja i aktualizacja
• Skuteczne systemy nagradzania

Przyczyny niepowodzeń w planowaniu
 Izolacja grupy planistów dokonujących niejednokrotnie błędnych diagnoz organizacji;
 Przerost formy nad treścią „sztuka dla sztuki”;
 Rezygnacja ze sporządzania planów wielowariantowych;
 Nieutożsamianie się pracowników z opracowanym planem.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 50
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie