Przydatność 60%

Niedostosowanie społeczne

Autor: ja_adi Dodano: 2010-01-18

  • image
  • image
  • image
  • image

1. Niedostosowanie społeczne – za dziecko niedost. społ., uważa się takie dziecko, które jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w życiu swojej grupy i do reagowania na jej wymagania w sposób możliwy do przyjęcia. | pojęcie niejednoznaczne, do polskiej lit. Pedagogicznej wprowadziła je M. Grzegorzewska w 1952r. na konferencji zorganizowanej przez UNESCO poświęconej wychowaniu i zdrowiu dziecka.
2. Kryteria niedostosowania społecznego
Kryterium objawowe – przejawy niewłaściwego stosunku jednostki do siebie i otoczenia.
Kryteria psychologiczne; wyjaśnienia etiologiczne:
- koncepcje czynnikowe;
- koncepcje psychodynamiczne, poznawcze, behawioralne;
W pedagogice nieprzystosowanie: występowanie zachowań nieakceptowanych, niezgodnych z przyjętymi ogólnie zasadami i normami. Nieprzystosowanie przejawia się także w nieumiejętności funkcjonowania w określonej roli społecznej. Dziecko nieprzystosowane to dziecko, u którego proces przystosowanie uległ zaburzeniu.
3.Symptomy niedostosowania społecznego| w młodszym wieku szkolnym:
- nieposłuszeństwo wobec dorosłych;
- zachowania bierne;
- zachowania agresywne;
- podstawa kłamliwości;
- wagary;
- niepowodzenia w nauce szkolnej;
Typologia D.H. Scotta (czy jakoś tak)
- zachowania wrogie – cechujące się przede wszystkim agresją, początkowo skierowaną na najbliższe otoczenie, później przenoszona na środowisko społeczne;
- zachowania zahamowane – cechujące się przeżywaniem depresji, bierność społeczna, obawa przed nowymi sytuacjami, napięcia w sytuacji ekspozycji społecznej. Są one charakterystyczne dla dzieci z nadmierną kontrolą wewnętrzną i brakiem poczucia własnej wartości;
- zachowania niekonsekwentne – przejawiają się w braku umiejętności koncentracji uwagi, pobudliwości i niekonsekwencji w działaniu. Dzieci z takimi symptomami reagują w sposób natychmiastowy, a ich reakcje często są nieadekwatne, przypadkowe, nieprzemyślane, co wiąże się z naruszeniem norm społecznych.
4. Rodzaje niedostosowania społecznego i fazy zaburzeń zachowania
Rodzaje niedost. społ wg. K. Pospieszyła i A. Żabczyńskiej
- zachowania przestępcze (przekroczone normy prawne)
- zachow. neurotyczne (z nadmiaru lęku: fobie, obsesje, konwulsje, histerie)
- zachow. psychopatyczne (niedostatek lęku, brak empatii, gwałtowność reakcji emocjonalnych)
Fazy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży wg. J. Konopnickiego
- faza początkowa – zaburzenie manifestuje się wprost, reakcje są przeważnie spontaniczne i impulsywne;
- faza utrwalonego zachowania – dziecko reaguje na warunki zewnętrzne nie wprost, ale w sposób okrężny;
- faza przewlekła – zaburzenie jest tak zaawansowane, że następuje izolacja jednostki od normalnej grupy społecznej;
5. Przyczyny niedostosowania społecznego
- czynniki indywidualne;
- czynniki środowiska rodzinnego;
- czynniki środowiska szkolnego i rówieśniczego;
6.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 33
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy