Przydatność 85%

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych na 3 lata

Autor:

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Na okres trzech lat nauki w gimnazjum
Dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim

Tematyka zajęc rewalidacyjnych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniu samodzielnosci, szczególnie czynności samoobsługowych, w takim stopniu na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono także wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku oraz kształtowanie nawyków higienicznych.
W czasie trwania zajęć nauczyciel stara się nawiązać z uczniem jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia mają charakter zabawowy, często z wykorzystaniem programów komputerowych. W wyniku realizowanych zadań uczeń akceptuje obecność nauczyciela , nawiązuje z nim pozytywne relacje.

Zajęcia oparte są na zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO UCZNIA:

1. Rozwijanie sprawności wzrokowej, motoryki dużej i małej, manipulowania, ruchów celowych, koordynacji ruchowo- wzrokowej,
2. Wzbogacanie zasobu słownictwa, rozumienia poleceń i pojęć oraz form komunikacji werbalnej
3. Ćwiczenia koncentracji uwagi na materiale konkretno- obrazowym, aktywność polisensoryczna ( dotyk, smak, kolor, dźwięk, itp. )
4. Wdrożenie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, uczenie prostych czynności samoobsługowych ( np. umiejętności jedzenia )
5. Dostarczanie możliwości kontaktów społecznych np. poprzez udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych
6. Objęcie chłopca wielospecjalistyczną, wieloprofilową opieką specjalistyczną w tym szczególnie rehabilitacją ruchową

PERCEPCJA I FUNKCJE POZNAWCZE:

INTEGRACJA PRACY ZMYSŁÓW: ( ZALECENIE 3)

- Poznawanie polisensoryczne poszczególnych przedmiotów
- Odziaływanie wielozmysłowe
- Wyszukiwanie różnic i podobieństw między bodźcami odbieranymi poszczególnymi zmysłami
- Kojarzenie przedmiotów i czynności z nazwą

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ: ( ZALECENIE 1 )

- Ćwiczenia w wodzeniu oczami: wodzenie poziome, wodzenie pionowe, wodzenie po przekątnych, wodzenie koliste, ćwiczenia jednego oka
- Ćwiczenia percepcji kształtów: wyklejanie, lepienie, układanie prostych układanek, układanie patyczków
- Ćwiczenia na wzrokową znajomość kształtów
- Dobieranie par jednakowych obrazków
- Rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło?)
- Układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne),
- Układanie obrazków z części (puzzle),

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ: ( ZALECENIE 2 )

- Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
- Relaksacja przy muzyce
-Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków najbliższego otoczenia i ich lokalizacja,
- Różnicowanie i

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 66
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy