Przydatność 50%

Budowa atomu a położenie pierwiastka w ukł. okresowym.

Autor: lukas12999

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Budowa atomu

Atom – to najmniejsza część materii Zachowująca jej własności składa się z kilku mniejszych części zwanych elementarnymi cząstkami materii. Takimi jak protony, neutrony , elektrony.

- proton - ma ładunek dodatni
- elektron – ma ładunek ujemny
- neutron nie ma ładunku.
Atom jest elektrycznie obojętny ponieważ zawiera jednakową liczbę protonów i elektronów.

W każdym obojętnym atomie liczba protonów i elektronów jest jednakowa. W takiej sytuacji łączony ładunek protonów i elektronów wynosi zero. Atomy z liczbą elektronów różną od liczby protonów nazywane są jonami, czyli atomami posiadającymi ładunek elektryczny. O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów w jądrze atomowym. Grupy atomów o takiej samej liczbie protonów w jądrze, a różnej ilości neutronów określamy jako izotopy danego pierwiastka (określonego liczbą protonów).
Atomy są podstawowymi elementami budującymi materię z punktu widzenia chemii i pozostają najmniejszymi cząstkami rozróżnianymi metodami chemicznymi. Nie zmieniają się w reakcjach chemicznych.

W skład atomu wchodzi:

Elektron, negaton, e, β − – trwała cząstka elementarna (lepton) będąca jednym z elementów atomu
Jądro- ma objętość ok. 10.000 razy mniejszą od całego atomu i skupia ono w sobie niemal całą jego masę, gdyż proton i neutron są o ok. 1840 razy cięższe od elektronu. Protony i neutrony mają podobną masę. Powstało wiele modeli jądra atomowego, początkowo na gruncie mechaniki klasycznej, a następnie kwantowej. W skład jądra wchodzi :

Proton- trwała cząstka elementarna z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok. 1 u. Protony są głównym składnikiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Protony wraz z neutronami tworzą jądra atomowe pierwiastków chemicznych. Liczba protonów w jądrze danego atomu jest równa jego liczbie atomowej.

Neutron-to cząstka subatomowa występująca w jądrach atomowych. Jest obojętny elektrycznie. Neutrony będące częścią jąder atomowych są bardzo stabilne. Samodzielne neutrony (tzn. występujące poza jądrem) nie są stabilne, ale rozpadają się w wyniku oddziaływań słabych. Średni czas życia swobodnego neutronu wynosi 885,7 s (około 15 min.)

Budowa atomu a układ okresowy:
a) liczba protonów a więc i elektronów jest równa liczbie atomowej Z. S kolei liczba atomowa to numer koleiny pierwiastka w układzie okresowym.
b) Liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu który pierwiastek się znajduje.
c) Liczba elektronów walencyjnych jest równa: 1 nr grupy (gr1, gr2), 2 liczbie jedności w nr Grupy (od 13 do 18)

Ogólny wzór pierwiastka chemicznego:
a E
z
a-liczba masowa odpowiada ilości nukleonów czyli sumie protonów i neutronów w jądrze atomów.
z- liczba atomowa odpowiada liczbie elektronów w obojętnym atomie pierwiastka.
E- symbol pierwiastka

Podstawowe informacje na temat układu okresowego:

Układ okresowy pierwiastków to tablica pierwiastków ułożonych zgodnie z prawem okresowości.
Własności pierwiastków ułożonych w szereg według wzrastającej liczby atomowej powtarzają się okresowo.
Pierwiastki o podobnych właściwościach znalazły się w pionowych kolumnach zwanych grupami.
Jest 8 grup głównych i 8 grup dodatkowych.
Okresowe powtarzanie się właściwości pierwiastków w poziomych szeregach zwanych okresami ,następuje początkowo co 8 miejsc w okresie drugim i w okresie trzecim a następnie co 18 miejsc w okresie czwartym i w okresie piątym.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 124
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy