Przydatność 85%

Policyjna izba dziecka

Autor:

POLICYJNA IZBA DZIECKA

Policyjna Izba Dziecka to instytucja diagnostyczna ale przyjmująca całkowitą opiekę nad dzieckiem. Maksymalny czas pobytu w Izbie wynosi 48 godzin.
Trzy kategorie nieletnich, którzy mogą być osadzeni w Policyjnej Izbie Dziecka:
Nieletni co do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyn karalny i istnieje obawa, że mogą się ukryć, bądź zatrzeć ślady czynu.
Nieletni wobec których nie można ustalić tożsamości: tacy, którzy ukończyli 13 lat, a nie ukończyli 17 lat.
Nieletni wymagający natychmiastowej opieki, a nie jest możliwe niezwłoczne dostarczenie ich rodzicom, ani umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym – nieletni między 13, a 18 rokiem życia – mówi się o nich nieletni zagrożeni demoralizacją.
Osoby poniżej 13 roku życia są natychmiast przewożeni do Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego lub jeśli nie ukończyły 3 roku życia do Domu Małego Dziecka.

Zadania Policyjnej Izby Dziecka:
Potwierdzenie lub ustalenie tożsamości.
Zebranie niezbędnych informacji o środowisku rodzinnym nieletniego.
Obserwacja pedagogiczna w czasie pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka.

O zatrzymaniu nieletniego informuje się:
Rodziców bądź prawnych opiekunów.
Jednostkę policji, która działa na terenie zamieszkania nieletniego
Sąd rodzinny i prokuratura – jeżeli pojawi się przestępstwo
Władze oświatowe
Instytucje państwowe i organizacje społeczne kompetentne w zakresie opieki i wychowania

W czasie pobytu w Policyjnej Izbie Dziecka przysługuje:
Całodzienne wyżywienie
Czysta bielizna pościelowa i osobista.
Dresy i obuwie sportowe.
Środki higieny osobistej.
Nieletni przebywający w Policyjnej Izbie Dziecka ma zapewniony ustalony porządek dnia np. gry świetlicowe, czytelnictwo, pracownicy pedagogiczni prowadzą w tym czasie działalność profilaktyczną (filmy). Prowadzona jest działalność wychowawcza i profilaktyczna. Prowadzi się postępowania w celu przekazania go rodzinie bądź właściwej instytucji
KRYTERIA OSOBOWOŚCI ANTYSPOŁECZNEJ
Kryteria wg DSM ? IV
? Brak umiejętności dostosowania się do norm (łamanie prawa)
? Skłonność do oszustwa i kłamstwa dla zysku lub przyjemności
? Impulsywność brak umiejętności planowania
? Drażliwość i agresywność (wyrażająca się w bójkach zaczepkach)
? Lekkomyślne lekceważenie bezpieczeństwa własnego i innych
? Całkowita nieodpowiedzialność wyrażająca się w niezdolności do systematycznej pracy i przestrzegania zobowiązań finansowych
? Brak wyrzutów sumienia, obojętność na zranienie drugiej osoby, jego złe traktowanie czy okradanie.
Kryteria wg ICD ?10
? Nieliczenie się (bezwzględne) z uczuciami innych (psychopatia)
? Silna, utrwalona postawa nieodpowiedzialności, lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych.
? Bardzo niska tolerancja frustracji, niski próg wyzwalania agresji, gwałtowność reakcji.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 3 4 ... 6 Następna Pokaż wszystko

Wersja ściąga:
Przydatna praca? tak nie 149
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie