Przydatność 65%

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

Autor: YodeeGirl

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA
OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI
DATA WYDARZENIE
24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez majątku; adwokat) i Barbara Majewska. Adam miał jeszcze starszego o 2 lata brata, Franciszka.
1801 r. Narodziny Aleksandra - brata Adama Mickiewicza.
1804 r. Narodziny brata Adama, Jerzego.
1805 r. Narodziny brata Antosia (zmarł, mając 5 lat).
1807 r. Adam wraz z Franciszkiem zaczyna uczęszczać do szkoły oo. Dominikanów w Nowogródku.
1810 r. Śmierć Antosia.
1811 r. Adam pisze w szkole w Nowogródku pierwsze wypracowanie napisane wierszem, pod wrażeniem pożaru, który spustoszył część Nowogródka. Franciszek ratuje w pożarze życie ojca.
16.III.1812 Umiera ojciec Mickiewicza; cała rodzina i jego przyjaciele pogrążeni są w rozpaczy.
16.VI.1812 Napoleon wkracza do Nowogródka, aby przepędzić wojska rosyjskie.
28.VI.1812 Napoleon wyjeżdża do Wilna; porażka w walce z Rosjanami.
1815 r. Ukończenie szkoły; studia w Wilnie.
12.IX.1815 Mickiewicz przyjeżdża do Wilna; zamieszkanie u księdza dziekana Józefa Mickiewicza.
1816 r. Po I roku studiów, obejmujących fizykę, chemię, algebrę, łacinę i grekę, Adam uzyskał stopień kandydata filozofii.
1817 r. Adam przenosi się na wydział nauki literatury i sztuk wyzwolonych; studiował lit. Starożytną i historię powszechną, poetykę i retorykę. Nauczyciele: Jan Śniadecki (matematyka i astronomia), Jędrzej Śniadecki (chemia), Niemiec Gotfryd Ernest Groddeck (filologia), Leon Borowski (teoria literatury), Joachim Lelewel. Zaprzyjaźnia się z Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onfrydem Pietraszkieiwczem i Franciszkiem Malewskim; wchodzi do Towarzystwa Filomatów (Miłośników Nauki) i Towarzystwa Filaretów (Miłośników Cnoty).Utwory: "Pani Anieli", "Kartofle", "Zima miejska"; tłumaczy "Darczankę"; rozpoczyna tłumaczenie "Dziewicy orleańskiej" Woltera
1818 r. W "tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" - pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza. Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Adam odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios". Odmowa wydania paszportów Mickiewiczowi i Jezowskiemu.
1819 r. Mickiewicz zdaje egzamin magisterski.
Lato 1819 r. Adam Mickiewicz wraz z Tomaszem Zanem przyjeżdża do Tuhanowicz (okolice boru płużyńskiego i Świtezi, powiat nowogródzki); poznaje tam 19-letnią Marylę Wereszczakównę (jej bracia to Michał i Józef). Zbliżyła ich do siebie najprawdopodobniej lektura "Nowej Heloizy". Jednak Maryla jest narzeczoną hrabiego Wawrzyńca Puttkamera, który był oficerem armii Napoleońskiej, a aktualnie obywatelem powiatu lidzkiego. Jest też starszy i bogatszy od Mickiewicza. Mickiewicz zagłębia się w lekturach Goethego, Byrona, Rosseau.
Wrzesień 1819 Objęcie posady nauczycielskiej w Kownie. Romans z żoną doktora kowieńskiego, panią Kowalską.
1920 r. Powstają utwory: "Pieśń Filaretów", "Oda do młodości" (najogólniejszy program ideowy).


DATA WYDARZENIE
lato 1820 r. Mickiewicz jedzie z Zanem do dworu tuhanowickiego. Adam zaczytuje się w utworach Schillera.
Luty 1821 r. Ślub Maryli Wereszczakówny z hrabim Wawrzyńcem Puttkamerem.
1821 r. Umiera matka Adama Mickiewicza, Barbara.
1822 r. Ukazuje się drukiem w nakładzie 500 egzemplarzy pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza - "Ballady i romanse" (Wilno, druk Józefa Zawadzkiego). Spotkania z Marylą Wereszczakówną.Fascynacja Byronem.
18.VIII.1822 List Maryli Wereszczakówny do Adama Mickiewicza.
17.X.1822 List Adama do Maryli.
1823 r. Ukazują się drukiem pierwsze egzemplarze "Grażyny" i "Dziadów"(cz.II i IV). Uczniowie gimnazjum piszą na tablicy: "Wiwat Konstytucja ! "Ach, jak słodkie wspomnienie dla Polaków !". Na murach klasztoru oo. Dominikanów widnieje napis: "Niech żyje konstytucja, śmierć Dispotam".W związku z prowadzonym śledztwem (w sprawie napisów), wydany przez Jankowskiego Mickiewicz i Zan, zostają aresztowani 23 października. Wigilię i Nowy Rok Mickiewicz spędza klasztorze bazylianów zamienionym na więzienie. W więzieniu w Nowy Rok Mickiewicz recytował swój wiersz "Skonał rok stary..."
14.VIII.1824 Wyrok, skazujący na wywiezienie z Polski do Rosji 10 filomatów i 10 filaretów (wyrok zatwierdzony przez cesarza Aleksandra I).
21.IV.1824 r. Mickiewicz wychodzi z więzienia za poręczeniem Joachima Lelewela.
1824 r. Mickiewicz odwiedza przyjaciół, będących jeszcze w celach. Pojechał do Kowna do Kowalskiej, aby się z nią pożegnać. Odbył wycieczkę do Połągi i po raz pierwszy zobaczył morze.
25.X.1824 r. Mickiewicz wraz z Janem Sobolewskim opuszcza Wilno. Mickiewicz z Malewskim i Jeżowskim udaje się do Petersburga (Rosja).

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 60
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie