Przydatność 75%

Przestępczość zorganizowana

Autor:

Oznacza to, że wiele z tych organizacji przerzuciło się na szczególnie lukratywny handel narkotykami.
Opierając się na praktyce kryminalistycznej i definicjach stosowanych za granicą, utworzona przez Konferencję Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych grupa robocza „Ściganie Kamę Zorganizowanej Przestępczości” niedawno opracowała definicję, która stała się w Niemczech obowiązująca: Przestępczość zorganizowana to planowe, określone dążeniem osiągnięcia zysku bądź władzy, popełnianie przestępstw, które pojedynczo i w całości mają duże znaczenie, gdy więcej niż dwóch uczestników, przy podziale pracy, współdziała przez dłuższy lub nieograniczony czas5:
a) przy wykorzystaniu przemysłowych bądź handlowych struktur,
b) przy użyciu przemocy lub innych środków zastraszania,
c) przy wywieraniu wpływu na politykę, środki masowego przekazu, administrację, wymiar sprawiedliwości i gospodarkę.
Wymieniona grupa robocza stwierdziła występowanie zorganizowanej przestępczości w następujących dziedzinach przestępczości6:
handel narkotykami i ich przemyt,
handel bronią i jej przemyt,
przestępczość związana z życiem nocnym (sutenerstwo, prostytucja, handel żywym towarem, nielegalne gry hazardowe),
wymuszanie haraczy za ochronę,
nielegalne pośrednictwo pracy i zatrudnienie,
nielegalna imigracja,
fałszerstwo znaków firmowych (piractwo rynkowe),
przemyt złota,
oszustwa w zakresie lokat kapitału,
oszustwa dotyczące subwencji i uchylanie się od opłat celnych,
fałszerstwa i nadużycia w bezgotówkowych środkach płatniczych,
produkcja i puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy,
przerzut wysokowartościowych samochodów i ładunków (w tym morskich i kontenerowych),
oszustwa ubezpieczeniowe,
kradzieże z włamaniem do mieszkań.
Nowsze badania kryminologiczne wykazują pewne charakterystyczne cechy przestępczości zorganizowanej. Są nimi:
złożone, międzynarodowe organizacje sprawców o coraz wyższej jakości struktury i zamaskowania;
coraz większy profesjonalizm sprawców, głęboka konspiracja i stosowanie najnowocześniejszych środków komunikacji;
różnorodne metody przemytu w warunkach swobody w ruchu osobowym i towarowym;
gotowość użycia przemocy i rygorystyczne jej stosowanie.
Ważnym czynnikiem utrudniającym zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest wywieranie wpływu na władze. Oddziaływania te są skierowane na następujące władze7:
policyjne i porządkowe,
przemysłowe i budowlane,
imigracyjne i celne,
wydające zezwolenia na prowadzenie samochodów i dopuszczenie ich do ruchu,
finansowe i podatkowe,
prokuraturę,
biura meldunkowe.

1.2. Charakterystyka działalności zorganizowanych grup przestępczych

Zorganizowane grupy przestępcze są to te nielegalne zrzeszenia, które trudnią się w działalności przestępczej o charakterze zorganizowanym, działający najczęściej przy przemycie narkotyków, handlu ludźmi czy broniami.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 ... 2 3 4 5 ... 11 Następna Pokaż wszystko

Załączniki:
Przydatna praca? tak nie 187
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie