Przydatność 85%

Przyczyny powstawania pożarów

Autor:

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się:

1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:
-porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych
-palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch
-stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych
-palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa p-porz
-wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych
-nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp.

2.Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np. :
-stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg)
-pranie odzież y benzynie lub innym rozpuszczalniku
-rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej
-nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej, np. w pobliżu źródła ognia czy promieniowania cieplnego
-niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi (sztuczne ognie)

3.Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np. :
-niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym -nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji
-brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym
-prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem otwartego ognia w pobliżu materiałów palnych

4.Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna
-przeciążenie instalacji elektrycznej
-wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń
-nie usuwanie wad mających na awarie w instalacji elektrycznej
-eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. "kablówek" z drutu aluminiowego, który jest podatny na złamania
-eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego
-samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń
-naprawa bezpieczników drutem
-stosowanie palnych osłon na punkty świetlne
-zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji

5.Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie)
-pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzewczych takich jak grzałki, czajniki, żelazka itp.
-eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego

6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, grzewcze i gazowe, np.

Przydatna praca?

Następna strona: 1 2 Następna Pokaż wszystko

Przydatna praca? tak nie 191
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy