Racjonalne przechowywanie artykułów polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do komsumpcji względnie przerobu.Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone pomieszczenia lub wydzielone budynki , czyli magazyny. Magazyny przeznaczone do przechowywania artykółów spożywczych powinny być czyste, suche, o dobranej temperaturze dla danego produktu. Ściany i stropy magazynu bieli się wapnem, przy czym odnawianie powinno odbywać się przynajmiej raz w roku. Podłogi nie powinny mieć szpar gdyż gromadzi się w nich pył.

Pasteryzacja
Sposób zapobiegania szybkiemu psuciu produktów żywnościowych. Proces pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury, w której giną grobnoustroje, lecz nie powoduje jeszcze zmian samego produktu. Przeprowadza się ją w temp. od. 60 C do 100C.

Mrożenie
Mrożenie produktów pozwala na zachowanie najwięcej składników odżywczych: witamin, składników mineralnych. Jest to jedna z metod utrwalania żywności , gdzie doprowadza się produkt do temperatury powyżej -12C mogą to być produkty gotowe lub półprodukty. Zamrażanie jest najnowocześniejszą metodą przechowywania mięsa na dłuższy czas.
Kiszenie, kwaszenie
Jest to utrwalanie surowców roślinnych przeznaczonych do spożycia {np.kapusty} oraz na paszę {np.kiszonki} poprzez wytwarzający się kwas mlekowy, przez co zabezpieczją kwaszonki przed gniciem. Kwaszonki muszą być zawsze pokryte sokiem lub zalewą a żeby nie dostawało się do nich powietrze.
Suszenie
Suszeniem nazywa się zespół operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w produkcie przez jej wyparowanie. Ogólnie mniej lub bardziej już klasyczne systemy suszenia żywności można podzielić na naturalne lub sztuczne. Suszenie naturalne wykorzystuje ciepło promieniowania słonecznego i ciepło zawarte w powietrzu w związku z tym wyróżnia się :
-suszenie słoneczno-powietrzne
-suszenie wietrzno-powietrzne
Suszenie sztuczne wykorzystuje najbardziej typowe metody suszenia za pomocą ciepła uzyskiwanego z urządzeń grzejnych. Ze względu dostarczenia ciepła dzielimy je na:
-suszenie konukcyjne
--suszenie konwekcyjne
-owiew adiabatyczny
-owiew izoterniczny
Wędzenie
Utrwalanie produktów mięsnych głownie ryb przez poddanie ich tzw. wędzarni, działania dymu. Wędzenie jest fizykochemiczną metodą konserwacji.
Solenie
Solenie jest jedną z najstarszych metod utrwalania artykółów żywnościowych. Przesycenie tkanek roztworem soli uniemożliwia rozwój drobnoustrojów.
Apertyzacja
Metoda konserwowania żywności w hermetycznych naczyniach przez długotrwałe ogrzewanie w wodzie wrzącej. Czyni to żywność absolutnie bezpieczną.

Przydatna praca?
Przydatna praca? tak nie 317
głosów
Poleć znajomym

Serwis Sciaga.pl nie odpowiada za treści umieszczanych tekstów, grafik oraz komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.

Zgłoś naruszenie