Opiekun medyczny

  • Tematyka: Medyczne/ Zdrowie
  • Tryb: Stacjonarne, Niestacjonarne (wieczorowe), Niestacjonarne (zaoczne)
  • Rodzaj: Szkoły policealne

Opis zajęć

OPIEKUN MEDYCZNY Czas trwania nauki - 1 rok. Organizacja nauki w policealnym studium umożliwia zdobycie dyplomu opiekuna medycznego bez ograniczeń wiekowych, bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia, bez przerywania studiów. Zawód opiekuna medycznego przygotowuje do opieki nad ludźmi chorymi i starszymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Opiekun medyczny aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej a także do podtrzymania aktywności społecznej, wykonuje podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne. Udziela pomocy w codziennych czynnościach, a także udziela wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom. Współpracuje z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspiera personel medyczny w opiece nad pacjentem. W stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia udziela pierwszej pomocy.

Kontakt

Medyczne Centrum Edukacji

ul. Dekabrystów 33
42-200 Częstochowa

34 361 35 82
34 361 35 82 (fax)

Szukaj uczelni i kursów