Nauki o rodzinie

  • Tematyka: Pedagogika/ Edukacja
  • Tryb: Stacjonarne, Niestacjonarne (zaoczne)
  • Rodzaj: Studia I stopnia

Opis zajęć

Studia dają absolwentom możliwość pełnienia funkcji pedagoga szkolnego czy też doradcy ds. wychowawczych a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu (lub ścieżki międzyprzedmiotowej) „Edukacja czytelnicza i medialna” na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Dodatkowo kształtują umiejętności dydaktyczne w zakresie specjalizacji – dydaktyk ds. medialnych, dając m.in. możliwość znalezienia zatrudnienia w instytucjach zajmujących się produkcją medialnych i multimedialnych pomocy naukowych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wg standardów kształcenia nauczycieli . opłata rekrutacyjna 100 zł wpisowe 370.

Kontakt

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Nauk o Rodzinie

ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

+48 012 252 45 00

Szukaj uczelni i kursów