Filologia, specjalność filologia polska

  • Tematyka: Filologia
  • Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)
  • Rodzaj: Studia II stopnia

Opis zajęć

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci: - absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej prowadzonych przez uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i kolegia; - absolwenci studiów humanistycznych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzupełnienia w czasie studiów minimum programowego dla niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia filologii polskiej (zgodnie z przyjętą i obowiązującą siatką). O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim.

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

+48 071 375 22 37
+48 071 343 67 12 (fax)

Szukaj uczelni i kursów