Człowiekowi przynależne są pewne prawa, wynikające z jego natury. Prawo do życia jest niepodważalnym prawem każdego człowieka, podobnie jak prawo do wolności czy własności. Organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka kierują się w swoim działaniu zasadami, które można sformułować w następujący sposób: w każdej sytuacji dobro człowieka powinno być zawsze na pierwszym planie, każda jednostka powinna posiadać sferę wolności i autonomii, do której nie powinna wkraczać żadna władza. I wreszcie: każda jednostka powinna mieć prawo domagania się od państwa ochrony swoich najważniejszych praw.

Warto pamiętać Istnieje wiele organizacji, które w swojej działalności kierują się troską o prawa człowieka. Można do nich zaliczyć: UNESCO (1945), Międzynarodową Organizację Pracy (1919), Unię Europejską (1993), a także Czerwony Krzyż (1863), Międzynarodową Federację Helsińską na Rzecz Praw Człowieka (1982), Amnesty International (1961), Ligę Praw Człowieka (1942), Komitet Helsiński przy KOR-ze (1982) i Helsińską Fundację Praw Człowieka (1989).

Pojęcia - KOR (Komitet Obrony Robotników) – organizacja działaczy opozycji demokratycznej, założona we wrześniu 1976 roku jako reakcja na represje, które dotknęły uczestników protestów w Radomiu
- Czerwony Krzyż (pełna nazwa: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) – międzynarodowa organizacja, powstała w 1863 roku, stawiająca sobie za cel ochronę życia i zdrowia ludzkiego
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja prowadząca działania na rzecz ochrony praw człowieka, powstała w 1989 roku z przekształcenia Komitetu Helsińskiego; najbardziej znani członkowie to Ewa Łętowska, Andrzej Rzepliński, Marek Antoni Nowicki
- Międzynarodowa Liga Praw Człowieka – organizacja ponadnarodowa, powstała w 1942 roku;miała duży wpływ na zapisy dotyczące praw człowieka, zawarte w Karcie ONZ; obecnie organizacja koncentruje się na kontroli przestrzegania przez państwa dokumentów międzynarodowych, związanych z prawami człowieka

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 159
głosów
Poleć znajomym