PrzydatnośćBRAK DANYCH Dyfrakcja Kategoria: Dyfrakcja i interferencja światła

Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, lecz przechodząc przez małe otwory ulegają ugięciu, czyli dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zjawisko typowe dla ruchu falowego, jest świadectwem falowej natury światła. Ponieważ dyfrakcję można obserwować tylko wtedy, gdy rozmiary..

PrzydatnośćBRAK DANYCH Interferencja Kategoria: Dyfrakcja i interferencja światła

Innym zjawiskiem zdradzającym falową naturę światła jest interferencja, będąca zjawiskiem charakterystycznym dla każdego ruchu falowego. Polega ona na nakładaniu się fal pochodzących z różnych źródeł. Aby powstał stabilny i możliwy do zaobserwowania obraz interferencyjny, to..

Przydatne hasło? tak nie 16
głosów
Poleć znajomym