W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość maleje wraz z upływem czasu według wzoru: v= v0 − a⋅t.

W chwili t = 0 szybkość wynosi v0. W kolejnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana jest coraz większa liczba, co graficznie przedstawia wykres:

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóź- 1 nionym

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 21
głosów
Poleć znajomym