Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const.

Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym, czyli ruchem, w którym wartość prędkości jest równa szybkości.

Stała wartość przyspieszenia oznacza, że w ciągu każdej sekundy szybkość (wartość prędkości) wzrasta o tyle samo:

Wzór na wartość przyspieszenia

We wzorze v0 oznacza szybkość początkową (w chwili t = 0), a v oznacza szybkość po czasie t. W takim ruchu wartość przyspieszenia średniego jest równa wartości przyspieszenia w każdej chwili czasu (chwilowego).

W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie nie zmienia się, co na wykresie przedstawia się w następujący sposób:

Wartość przyspiesznia w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 559
głosów
Poleć znajomym