Odporność nieswoista jest wrodzona, uwarunkowana genetycznie. Cechuje ją brak swoistości rozpoznania antygenu oraz pamięci o nim. Związana jest z obecnością różnorodnych barier anatomicznych i fizjologicznych, z którymi współdziałają bariery biologiczne, chemiczne oraz immunologiczne. Mechanizmy odporności nieswoistej są mniej precyzyjne, ale reagują szybko, stanowiąc pierwszą linię obrony organizmu. Znajdujące się w płynach ustrojowych i narządach limfatycznych komórki żerne w sposób niespecyficzny niszczą drobnoustroje na drodze fagocytozy, natomiast limfocyty zwane naturalnymi zabójcami (NK) zabijają komórki bez wcześniejszego kontaktu z antygenem na podstawie obecności przeciwciał obecnych na komórkach, a skierowanych przeciwko ich własnym antygenom. Na odporność nieswoistą składa się też aktywność pewnych układów enzymatycznych we krwi, m.in. tzw. układ dopełniacza, który funkcjonuje też w ramach odporności typu swoistego.

Obecne w organizmie bariery odgraniczają go od środowiska zewnętrznego.
Barierami anatomicznymi, chroniącymi w sposób mechaniczny, są układ powłokowy (np. skóra) oraz błony śluzowe układów pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego.
Barierami fizjologicznymi są np. odruch kaszlu, biegunka, wymioty, łzawienie, także stan zapalny i podwyższenie temperatury ciała.
Bariery chemiczne stanowią różne substancje niszczące drobnoustroje w sposób nieswoisty. Należą do nich: lizozym (białko zawarte w łzach, ślinie, śluzie), interferon (substancja białkowa uwalniana przez makrofagi zarażone wirusem), substancje nadające kwaśne pH w soku żołądkowym, łoju, pocie, śluzie pochwy, ponadto kwas mlekowy i NaCl zawarte w pocie.
Barierę biologiczną stanowi symbiotyczna flora bakteryjna utrudniająca rozwój drobnoustrojów.
Barierą immunologiczną są komórki fagocytarne oraz wymieniony interferon.

Zapamiętaj Cytokiny to białka zaliczane do tzw. hormonów plejotropowych, które są nośnikami informacji o toczącej się reakcji obronnej. Wpływają na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w reakcji odpornościowej oraz podczas powstawania różnych rodzajów krwinek. Do cytokin należą interleukiny, interferony, chemokiny.
Układ dopełniacza to zespół białek występujących w osoczu, które uczestniczą w reakcjach obronnych. Ich działanie polega na aktywacji szeregu enzymów, które doprowadzają do lizy wirusa lub bakterii.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 174
głosów
Poleć znajomym
JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI? x ads

Otrzymałaś kupon na darmowe lekcje angielskiego.

3 MIESIĄCE NAUKI MOŻESZ MIEĆ GRATIS.
Odbierz kupon rabatowy