Wzrost rośliny polega na powiększaniu się jej rozmiarów, co można określić ilościowo. Zachodzi on poprzez podziały komórek i ich wydłużanie się. U roślin podziały komórek odbywają się w tkankach twórczych (merystemy wierzchołkowe, interkalarne, boczne). Wydłużanie się komórki następuje w strefie wzrostu (elongacyjnej).

Rozwój polega na następujących po sobie zmianach ilościowych i jakościowych, które zachodzą w ciągu życia rośliny. Uwidoczniają się one w morfologii, anatomii oraz czynnościach życiowych rośliny. Podstawą rozwoju, oprócz podziałów komórek i ich powiększania się, jest różnicowanie się komórek w tkanki stałe i wytwarzanie organów. Procesy wzrostu i rozwoju są ze sobą ściśle powiązane. W cyklu rozwojowym rośliny wyróżnia się stadium wegetatywne i generatywne. Stadium wegetatywne (młodociane) obejmuje rozwój embrionalny, podczas którego powstaje nasienie, następnie kiełkowanie nasion oraz wzrost wegetatywny. Stadium generatywne rozpoczyna się kwitnieniem rośliny, po którym następuje wytwarzanie owoców i nasion. Rozwój roślin kończy się okresem starzenia i obumierania. Każdy etap rozwoju cechują odmienne procesy fizjologiczne. Na procesy wzrostu i rozwoju zachodzące podczas cyklu życiowego rośliny mają wpływ czynniki środowiskowe oraz wytwarzane przez roślinę związki chemiczne, zwane regulatorami wzrostu i rozwoju lub fitohormonami.

Zapamiętaj Okresy w rozwoju rośliny:
• rozwój embrionalny nasienia,
• kiełkowanie,
• okres siewki,
• okres młodociany,
• okres dojrzałości,
• starzenie i obumieranie (najwyraźniej widoczne u roślin jednorocznych).

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 39
głosów
Poleć znajomym