Organizm zbudowany z tworzących go struktur jest zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całością, której utrzymanie stanowi podstawę życia. Jest to możliwe dzięki zachodzącym w organizmie procesom metabolicznym, uwarunkowanym takimi czynnościami życiowymi, jak: odżywianie, oddychanie, wydalanie, ruch, a także dzięki zdolności organizmu do reagowania na bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Organizmy rosną i rozwijają się. Uczestniczą też w zachowaniu ciągłości życia, gdy podczas rozmnażania przekazują swój materiał dziedziczny organizmom potomnym.

Przydatne hasło?
Przydatne hasło? tak nie 372
głosów
Poleć znajomym