Przydatność 80% Historia pieniądza papierowego.otworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-04-11 Historia pieniądza papierowego w Polsce Pod koniec XVIII wieku, w okresie kiedy następuje coraz większy rozkład państwowości polskiej, a wzrasta potencjał gospodarczy państw sąsiednich Rzeczpospolita staje się dla mocarstw terenem łatwych zdobyczy. Rzeczpospolita wpadła w ogromne trudności finansowe i gospodarcze. Handel i przemysł zamiera z powodu braku w obiegu dostatecznej ilości pieniędzy, a także kruszcu, z którego można byłoby je wybijać....

Przydatność 90% Opowiadanie "Upiór" Adama Mickiewicza.otworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-10-14 Według opowiadań osób, mieszkających w pobliżu cmentarza, co roku w dzień zaduszny, powraca do świata żywych ten, który już do niego nie należy – Upiór. Powstaje z mogiły z chwilą zabłyśnięcia na niebie pierwszej gwiazdy i powraca do grobu „gdy zadzwonią na niedzielę czwartą”, bez sił, ze skrwawioną piersią. Ożywia go duch nadziei, który sprawia, że zmarły pojawia się w „krainie młodości”, aby szukać ukochanej kobiety. Okoliczni mieszkańcy...

Przydatność 85% Konstytucja 3 maja (postanowienia, reformy sejmu, ugrupowania)otworz w nowym oknie

Autor: 1) Postanowienia Konstytucji 2) Trójpodział władzy 3)Reformy Sejmu Wielkiego 1788-1792 4) Stronnictwa (ugrupowania) w Sejmie Wielkim 1) Postanowienia Konstytucji: -zniesienie wolnej elekcji -zniesienie liberum veto -ograniczono rolę senatu -ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego -uznano chłopów za część narodu -w Polsce panowała religia katolicka -gwarancja tolerancji religijnej -pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad...

Przydatność 85% Represje po powstaniu listopadowymotworz w nowym oknie

Autor: Represje po powstaniu listopadowym Skutki polityczne  zniesienie obowiązywania konstytucji Królestwa Polskiego; car Mikołaj I ogłasza statut organiczny dla Królestwa (1832) gwarantujący jedynie ograniczoną autonomię; jednak i statut zostaje zawieszony w chwili wprowadzenia przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza stanu wojennego (1833); Paskiewicz przez 25 lat sprawował urząd namiestnika Królestwa Polskiego z tytułem księcia warszawskiego; okres jego rządów Polacy...

Przydatność 85% Ocena współpracy Polaków z Napoleonem Bonaparte.otworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-04-14 Moim zdaniem współpraca Polaków z Napoleonem Bonaparte miała dwie strony : dobrą i złą. Myślę, że na początku taki układ przynosił rezultaty. Polska już nie była sama, ale miała kogoś do pomocy w razie ewentualnych wojen. Po wiosennej ofensywie w czerwcu 1807 armia napoleońska rozbiła siły rosyjsko-pruskie w bitwie pod Frydlandem. Myślę, że to bardzo pomogło Polsce. Po tych wydarzeniach powstało Księstwo Warszawskie. Niepowodzenie Napoleona w Hiszpanii, w którego...

Przydatność 85% Streszczenie powstania wandejskiego.otworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2011-03-27 Powstanie wandejskie jest to powstanie rojalistyczne, które wybuchło 10 marca 1793r.. w departamencie w Wandei, a ogólniej w zachodniej Francji w czasie rewolucji francuskiej. Stłumić te powstanie miała akcja pacyfikacyjna. Powstanie bardzo szybko przerodziło się w wojnę ludową, ponieważ dotyczyło każdego obywatela. Gdyż walczono przeciw prześladowaniu duchowieństwa ( według rewolucjonistów kościół był przejawem starego porządku), prześladowaniu towarzyszyło...

Przydatność 80% Co to były obiady czwartkowe ?otworz w nowym oknie

Autor: DJ Bounce Co to były obiady czwartkowe ? Obiady czwartkowe były to obiady , które odbywały się w każdy czwartek . Organizował je Stanisław August . Uczestniczyli w nich głównie ludzie pióra i artyści . Goście zasiadali przy skromnie ozdobionym stole . Rozmowy toczyły się na różne tematy międzyinymi o : komisji edukacyjnej , potrzebie reform , literaturze , sztuce i malarstwie , a również o historycznych wydarzeniach w Polsce . Niektórych gości prosił o wygłoszenie swych...

Przydatność 80% Stroje w Okresie Oświeceniaotworz w nowym oknie

Autor: Kobiety W XVIII w. w modzie kobiecej w Europie widać było wyraźne wpływy mody francuskiej. Ideał mody tego okresu stanowiła kobieta delikatna, krucha, mlecznej cerze i jasnych oczach oraz włosach. Wdzięk liczył się w tych czasach bardziej niż piękny wygląd czy okazałość stroju. Ideałem kobiety z okresu oświecenia była markiza de Pompadour. Jednak suknie damskie były niezwykle bogate, uszytych z drogich materiałów, pięknie zdobione. Składał się na nie gorset z...

Przydatność 80% Wielka Rewolucja Francuskaotworz w nowym oknie

Autor: Naomi_xD Rewolucja wywołana kryzysem społeczno-gospodarczym i politycznym. Nieurodzaj i związana z tym drożyzna, uderzający w rodzinną gospodarkę układ handlowy z Anglią spowodowały wzrost niezadowolenia stanu trzeciego krytykującego przywileje duchowieństwa i szlachty, próżniacze życie dworu i rosnący ucisk podatkowy. Idee oświecenia mobilizowały do walki z absolutyzmem i ustrojem feudalnym. Stanowi trzeciemu przewodziła dążąca do zdobycia władzy burżuazja, która miała...

Przydatność 80% Rewolucja francuska otworz w nowym oknie

Autor: 1) Przyczyny rewolucji francuskiej: -nieudana polityka Ludwika XV i Ludwika XVI -kryzys gospodarczy i głód -wzrost podatków, które obciążały stan trzeci, gdyż stan 1 i 2 były nieopodatkowane -stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki -bankructwo państwa 2) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela: -prawo do wolności -prawo do własności -równość wobec prawa -prawo oporu wobec ucisku 3) Konstytucja Francuska 3 września 1791: -podzieliła obywateli na 4...

szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.