Przydatność 90% Przypadkiotworz w nowym oknie

Autor: Przypadki ciągną się za nami przez całe życie i ... niestety przeważnie mamy z nimi problemy ... To każdy musi zapamiętać: Mianownik (M) Kto? Co? Dopełniacz (D) Kogo? Czego? (nie ma) Celownik (C) Komu? Czemu? (daję) Biernik (B) Kogo? Co? (lubię) Narzędnik (N) Z kim? Z czym? (chodzę) Miejscownik (MS) O kim? O czym? (mówię) Wołacz(W) O! (Witaj) Skróty przypadków można zapamiętać tak: Mama Darka Czuje Ból Na pewno Musi Wypoczywać.

Przydatność 90% Przypadki i ich pytania.otworz w nowym oknie

Autor: Mianownik (kto? co?) Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma Celownik (komu? czemu?) się przyglądam Biernik (kogo? co?) widzę Narzędnik (z kim? z czym?) idę Miejscownik (o kim? o czym?) mówię Wołacz (o!) Skróty M D C B N M W Zdanie ułatwiające zapamiętanie skrótów Mama Dała Celi Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim.

Przydatność 90% Rodzaje okolicznikaotworz w nowym oknie

Autor: 1. Okolicznik miejsca (gdzie? dokąd? skąd?) np. Idę do domu. 2. Okolicznik czasu (kiedy? jak długo?) np. Wczoraj pojechałem na wycieczkę. 3. Okolicznik celu (po co? w jakim celu?) np. Idę po chleb. 4. Okolicznik sposobu (jak? w jaki sposób?) np. Mówię szybko. 5. Okolicznik przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?) np. Stoję z powodu kolejki. 6. Okolicznik przyzwolenia (mimo co? pomimo czego?) np. Maszeruje mimo deszczu. 7. Okolicznik warunku (pod jakim...

Przydatność 85% Odmiana przez przypadkiotworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2011-03-21 1. (M.) mianownik - Kto? Co? - żółw, żółwie 2. (D.) dopełniacz - Kogo? Czego? (Czyj?) - żółwia, żółwi 3. (C.) celownik - Komu? Czemu? - żółwiowi, żółwiom 4. (B.) biernik - Kogo? Co? - żółwia, żółwi 5. (N.) narzędnik - Kim? Czym? - żółwiem, żółwiami 6. (Ms.) miejscownik - O kim? O czym? - żółwiu, żółwiach 7. (W) wołacz - (O!) - żółwiu, żółwie Przypadek - różna forma tego samego rzeczownika, np: ,,Bardzo lubię mojego kota'' i ,,Kupię...

Przydatność 85% Biblijne związki frazeologiczne.otworz w nowym oknie

Autor: #Drzewo poznania dobra i zła - pożądanie, pragnienie decydowania o tym, co dobre i złe; chęć upodobnienia się do Boga #Ziemia obiecana - kraj szczęśliwości, dobrobytu, wolności #Egipskie ciemności - coś przykrego, dręczącego, nieszczęście #Manna z nieba - nieoczekiwana pomoc, ratunek #Krzak gorejący - obecność Boga #Przejście przez Morze Czerwone - próba wiary #Żona Lota - niezaspokojona ciekawość #Wieża Babel - chaos, bałagan, zamieszanie...

Przydatność 85% Części mowy odmienne i nieodmienneotworz w nowym oknie

Autor: CZĘŚCI MOWY ODMIENNE: 1. CZASOWNIK - co robi? Co się z nim dzieje? Oznacza czynność i stan Odmienia się przez: - osoby (ja, ty, on, my, wy, oni) - liczby (l. pojedyncza, l. mnoga) - czasy (cz. teraźniejszy, cz. przyszły, cz. przeszły) - rodzaje (w l. pojedynczej- r. żeński,męski i nijaki; w l. mnogiej - r. męskoosobowy i niemęskoosobowy) Mają 3 strony: czynną, bierną i zwrotną Mają 3 tryby: oznajmiający, przypuszczający, rozkazujący Odmiana czasowników to...

Przydatność 85% Rzeczowniki żywotne i nieżywotneotworz w nowym oknie

Autor: Rzeczowniki dzielimy na: - żywotne - takie, które nazywają istoty żyjące, czyli ludzi i zwierzęta, np. kucharz, pies, a także uosobione pojęcia i wyobrażenia, takie jak krasnoludek czy anioł - nieżywotne - takie, które nazywają przedmioty, rośliny, czy czynności, stany, zjawiska, np. stół, stokrotka, słuchanie, znużenie, śnieg.

Przydatność 85% Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkoweotworz w nowym oknie

Autor: Imiesłowy Przymiotnikowe 1. Są formami czasowników Np. Biegające od biegać 2. Odpowiadają na pytania przymiotników Jaki? Jaka? Jakie? Np. (jaka?) myśląca 3. Mają charakterystyczne końcówki: - Czynne - ący, ąca, ące. - Bierne - ty, ta, te, ny, na, ne, ony, ono, one. Imiesłowy Przysłówkowe 1. Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć. - Uprzedni - łszy, wszy 2. Kiedy...

Przydatność 85% Środki poetyckie.otworz w nowym oknie

Autor: Epitet - określenie rzeczownika przez przymiotnik np. -Ładna dziewczyna -Zielony piórnik Porównanie - worzymy je przez słowa : jak, jakoby, niczym, na kształt, niby np. Czerwony JAK burak. Piękna NICZYM kwiat. Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób w jaki normalnie nie występuje np. Marzenia wkładam do...

Przydatność 85% Odmiana czasownika "mleć"otworz w nowym oknie

Autor: marta-kaniewska MLEĆ czas teraźniejszy l.poj. 1. mielę 2. mielesz 3. miele l.mn. 1. mielemy 2. mielecie 3. mielą czas przeszły l.poj 1. mełłem, mełłam, mełłom 2. mełłeś, mełłaś, mełłoś 3. mełł, mełła, mełło l.mn. 1. mełliśmy, mełłyśmy 2. mełliście, mełłyście 3. mełli, mełły czas przyszły l.poj. 1. zmielę 2. zmielesz 3. zmiele l.mn. 1. zmielemy 2. zmielecie 3. zmielą tryb przypuszczający l.poj. 1. mełłbym, mełłabym,...

  • Język polski
    • Gramatyka
szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.