Język angielski (8 prac)

Przydatność 50% Any and someotworz w nowym oknie

Autor:

Przydatność 45% Podróżowanie i turystka - kartkówka z angielskiego dla klasy III gimnazjumotworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-07-07 Podróżowanie i turystyka I. Uzupełnij puste luki właściwymi wyrazami. 1. Usually in a hotel you need to _ _ _ c _ out before noon. 2. You can exchange foreign _ _ r _ _ n _ _ at the Exchange. 3. You can _ _ o _ your flight online and pay for it by credit card. 4. I’m afraid the plane is _ _ l _ _ _ _ for two hours. 5. We have some time to buy souvenirs in the _ u _ _ - _ _ _ _ shop. They will be cheaper. 6. The train from London arrives at _ _ _ t _ _...

Przydatność 45% Describing peopleotworz w nowym oknie

Autor: 1. Use the lists below to describe their appearance or how they look. 2. Pairs work: one student can write down a description from a picture and the other student must guess who it is. 3. Describe yourself, another student, your Teacher.

Przydatność 40% Kartkówka z angielskiego z rodziału "Praca"otworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-07-07 Zachęcam do wykorzystania na lekcjach w klasie III gimnazjum. Complete definitions. Uzupełnij definicje odpowiednimi zwrotami związanymi z pracą. 1. He is a judge and he works in a _ _ _ _ _. 2. I don’t work 8 hours. It’s a _ _ _ _ - _ i _ _ job. 3. A hairdresser _ y _ _ your hair. 4. She looks after children. She is a _ _ _ _ - _ _ t _ _ _. 5. Joanne travels to many countries. She is a _ l _ g _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _. 6. A postman _ _ _ _ v _ _ _...

Przydatność 25% Phrasal Verbsotworz w nowym oknie

Autor: 1) He ??????????? (wychowuje) 4 children alone. 2) I ??????????? (kontynuuję) my work in fabric. 3) She ??????????? (wróciła / III f. czas.) to her family house. 4) The director just ??????????? (wszedł / III f. czas.) to the building. 5) The old lady ??????????? (poddała się) the fight. 6) You should just ??????????? (iść do przodu) and you?ll find the shop. 7) Her elder sister is ??????????? (opiekuje się / cz. Present Cont.) all the babies in the kindergarten. 8) My grandfather...

Przydatność 20% Sprawdzian dla podstawówki z języka angielskiegootworz w nowym oknie

Autor: olusia2020 Ex. 1 1. Monika watches sitcoms. (Never) 2. It is cold in this country. (Always) 3. Does he go to the theatre? (Sometimes) 4. There is a good film in the cinema. (Normally) 5. I can't watch TV at night. (Usually) 6. Peter has got interesting comics. (Always) 7. Do they read a magazines? (Ever) Ex. 2 Piosenkarka - Mleczarz ? Aktorka ? Sprzedawczyni (w sklepie) ? Artysta ? Sportowiec ? żołnierz ? Policjant ? Listonosz ? Weterynarz ? Malarz ? Muzyk ? Modelka ?...

Przydatność 15% Sprawdzian dla VI kl. Szkoły podstawowejotworz w nowym oknie

Autor: I. Uzupełnij 1) I am from Poland, I?m Polish. 2) I am from France, I?m ________________ 3) I am from ________________, I?m British. II. Uzupełnij opis odpowiednią formą czasownika ?być? I ____________ Manuel. I ____________ from Spain. Wendy and I ____________ friends. Wendy ____________ not from Spain. She ____________ from Britain. III. Uzupełnij 1) Is she Polish? No, she isn?t. She?s French. 2) Is she Mexican? No __________________ . She?s ________________ (USA) 3) Is he...

Przydatność 20% Sprawdzian dla III kl. Gimnazjum po miesiącu naukiotworz w nowym oknie

Autor: I. Wstaw odpowiednią formę i napisz jaki to czas 1) My sister __________________ their students now. (cz.____________) teaches teach is teaching 2) I __________________ to play basketball. (cz.____________) love loves am loving 3) Why __________________ your homework now? (cz.____________) are you doing do you do do you doing 4) My school team __________________ every day on the gym. (cz._________) Is practicing practice practices 5) __________________ you always...

  • Sprawdziany i Testy
    • Język angielski
szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.