Przedsiębiorczość (793 prace)

Przydatność 85% Pieniądzotworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-04-25 Pieniądz - materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: jednostka pieniężna, suma pieniężna, znak pieniężny. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych. 1. Podstawowe rodzaje pieniądza • pieniądz zdawkowy (gotówkowy) • pieniądz kruszcowy • pieniądz metalowy (monety) • pieniądz...

Przydatność 90% Zarządznie zasobami ludzkimi - funkcjonowanie firmy otworz w nowym oknie

Autor: Proces zarządzania zasobami ludzkimi -Ustalanie zapotrzebowania na pracowników -Pozyskiwanie pracowników o właściwych kwalifikacjach -Utrzymania niezbędnych i pożądanych pracowników -Motywowania pracowników do pracy -Przestrzegania zobowiązań prawnych wobec pracowników Główne cele zarządzania zasobami ludzkimi to: -Zapewnienie przedsiębiorstwu właściwych pracowników, na właściwych stanowiskach, we właściwym czasie -Efektywne wykorzystanie pracowników...

Przydatność 100% Bank ubezpieczenia kredytotworz w nowym oknie

Autor: bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów, definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji; do warunków zewnętrznych otoczenie (klientele, właścicieli banków, inne przedsiębiorstwa bankowe, politykę...

Przydatność 90% Asertywnośćotworz w nowym oknie

Autor: magenta 1) Pojęcie asertywności Asertywność – Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie”, bez wyrzutów...

Przydatność 90% Spółka komandytowaotworz w nowym oknie

Autor: Charakterystyka spółki komandytowej Charakterystyka spółki Spółka komandytowa jako spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Spółka komandytowa ma także zdolność procesową - może pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jest handlową spółką osobową, która łączy w sobie wiele cech typowej spółki osobowej - spółki jawnej oraz pewne cechy...

Przydatność 90% Zjawisko mobbinguotworz w nowym oknie

Autor: Geneza pojęcia mobbingu Mobbing to słowo jest utworzone ze słowa "mob", co według słownika oznacza z ang. tłum, motłoch, napadać na kogoś, nachodzić, nagabywać, atakować. Słowo z łacińskiego "mobile vulgus" (zmienny tłum). Pojęcie użyte po raz pierwszy przez Dana Olweusa (w wersji norweskiej mobbning), obecnie używane częściej jako mobbing. W połowie ubiegłego stulecia było stosowane dla opisywania agresywnych zachowań dzikich zwierząt w...

Przydatność 90% Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek.otworz w nowym oknie

Autor: TILOWOLF Założenie firmy, to obecnie nie jest żaden problem. Jednak by zacząć działać i zarabiać pieniądze, po pierwsze nie trzeba się bać, mieć pomysł i znaleźć pieniądze na rozpoczęcie działalności. Pomysł na własny biznes jest wtedy najlepszy gdy uda nam się wejść w tzw. niszę rynkową. Oznacza to, że należy robić coś takiego, czego nie robią inni lub mieć zamiar robić to lepiej, sprawniej, taniej, a prognozowany popyt na to będzie w miarę duży. Ludzie...

Przydatność 90% Wniosek o ubezwłasnowolnienieotworz w nowym oknie

Autor: Warszawa, 13 października 2005 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Wnioskodawca: Ewa Nowak, zam. w Warszawie, ul.Skierniewicka 2b/37 Uczestnicy: Tomasz Nowak, zam. w Warszawie, ul. Miła 3/6...

Przydatność 90% Czy warto prezentować postawę asertywną ? otworz w nowym oknie

Autor: Uważam, że warto prezentować postawę asertywną, ponieważ ukazujemy wtedy swoje prawdzie ?ja? nie wstydząc się tego. Postawa asertywna towarzyszy ludziom, którzy mają adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby. Stawiają sobie realistyczne cele, dzięki czemu w pełni wykorzystują swoje możliwości, a jednocześnie nie podejmują zbyt trudnych zadań, co ich chroni przed rozczarowaniem. Człowiek asertywny nie wstydzi się swoich uczuć, pragnień, myśli. Jest uczciwy,...

Przydatność 90% Biznes plan-Szkoła języka francuskiegootworz w nowym oknie

Autor: BIZNES PLAN SPIS TREŚCI: I. Streszczenie planu II. Ogólna charakterystyka firmy 1. Przedstawienie firmy 2. Nazwa 3. Logo 4. Podstawowe cele działalności 5. Usługi III. Analiza rynku 1. Mocne i słabe strony firmy 2. Zewnętrzne zagrożenia 3. Szanse na rynku 4. Konkurencja 5. Nabywcy IV. Strategia marketingowa 1. Sposoby osiągania celu firmy V. Profil firmy 1. Przedstawić asortyment VI. Zarządzanie firmą 1. Przedstawienie kadry VII. Plan...

szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.