Zarządzanie przedsiębiorstwem (132 prace)

Przydatność 90% Grupa - Ćwiczenia Teoria Organizacja i Zarządządzanieotworz w nowym oknie

Autor: Temat: Grupa def. grupy wg Sheina: Grupa to dowolna liczba osób,które współdziałają ze sobą, są psychologicznie świadome sibie nawzajem i postrzegają siebie jako grupę. Rodzaje grup: ze względu na cel i skład grupy wyróżniamy: *grupy pierwotne- składają się z członków, którzy współdziałają ze sobą na określonych podstawach i wchodzą w regularne stosunki każdy z każdym, członkiem takiej grupy stajemy się przez sam fakt urodzenia. Przykład : rodzina *grupy...

Przydatność 85% System folwarczno-pańszczyźniany w europie wschodniej.otworz w nowym oknie

Autor: W rozwoju tego systemu wyróżnia się 4 okresy: 1) to przeł. XV/XVI w. do lat 30-tych XVII w., 2) od lat 30-tych XVII w. – poł. XVIII w., 3) 2 poł. XVIII w. – okres ożywienia gospodarczego związany m.in. z rozwojem umysłowym okresu oświecenia, 4) 1 poł. XIX w. tj. schyłek systemu folwarczno-pańszczyźnianego związany z uwłaszczeniem chłopów i przechodzeniem rolnictwa na tory gospodarki kapitalistycznej. W okresie wczesnofeudalnym ukształtował się system...

Przydatność 85% Formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczejotworz w nowym oknie

Autor: Co powinieneś wiedzieć, gdy chcesz założyć własną działalność? Pierwszy krok – Urząd gminy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej · W urzędzie gminy znajduje się specjalny wydział zwany na ogół ewidencja działalności gospodarczej. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie...

Przydatność 85% Treść normy ISO 9001:2000.otworz w nowym oknie

Autor: nozyczki Układ treści normy ISO 9001:2000 przedstawiony jest poniżej [7,8]: a) Wprowadzenie 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Podejście procesowe 1.3. Powiązanie z ISO 9004 1.4. Kompatybilność z innymi systemami zarządzania 1. Zakres normy 1.1. Postanowienia ogólne 1.2. Zastosowanie 1.2.1. Postanowienia ogólne 1.2.2. zmniejszony zakres – wyłącznie projektowania i prac rozwojowych 1.2.3. Dostosowywanie 2. Normy powołane 3. Terminy i definicje 4. System zarządzania...

Przydatność 85% Program szkolenia ogólnego dla pracowaników administracyjno biurowychotworz w nowym oknie

Autor: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OGÓLNEGO Pracowników administracyjno – biurowych Cel szkolenia: Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: - Identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą - Metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników - Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp - Postępowanie w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych TEMATY...

Przydatność 85% Umowa spółki cywilnejotworz w nowym oknie

Autor: Dodano: 2010-04-28 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Zawarta w dniu 15 listopada 2009r. w Kielcach pomiędzy: 1. Adam Adamczyk zamieszkały w Kielcach przy ul. Adamsów 1/2 legitymującym się dowodem osobistym seria ABC nr 123654 PESEL 06018315674 NIP 959-134-23-84, 2. Bernard Bernadowski zamieszkały w Kielcach przy ul. Bernardynów 3/4 legitymującym się dowodem osobistym seria ADE nr 9638453 PESEL 16018303231 NIP 959-165-89-10, 3. Cezary Cezarowski zamieszkały w Kielcach przy ul. Cezara 5/6...

Przydatność 85% Business Process Reengineeringotworz w nowym oknie

Autor: Business Process Reengineering Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód. W latach 60. w skali światowej podobnie jak dzisiaj BPR- była modna VA (Value Analysis). Z analizy wartości procesów czerpie właśnie reengineering...

Przydatność 75% Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące jednostki pracowniczej.otworz w nowym oknie

Autor: Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące jednostki pracowniczej. 1. Absencja w pracy 2. Obniżenie aktywności zawodowej 3. Sóżnianie Symptomy wczesnego ostrzegania dotyczące całego przedsiębiorstwa 4. Konflikt międzygrupowy 5. Konflikt wewnątrz grupowy Ad.1 Absencja czyli nieobecność w pracy jest zjawiskiem niekorzystnym dla firmy (zwłaszcza absencja chorobowa), gdyż dezorganizuje przebieg pracy. Przyczyny absencji tkwią w organizacji, warunkach pracy lub słabej...

Przydatność 80% Pragoram szkolenia ogólnego (BHP) dla stanowisk robotniczychotworz w nowym oknie

Autor: Ramowy Program instruktażu ogólnego dla stanowisk robotniczych 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: - Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy lub w regulaminie pracy - Przepisami oraz zasadami bhp obowiącymi w danym zakładzie pracy - Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2. Tematy szkolenia A)Istota bezpieczeństwa i higieny pracy...

Przydatność 80% Biiznes plan salonu odnowyotworz w nowym oknie

Autor: SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa 1. Dane spółki 2. Dane o właścicielach 3. Podstawowe cele działalności 4. Usługi III. Plan marketingowy 1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci. 2. Odbiorcy 3. Ceny oferowanych dóbr i usług 4. Promocja IV. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia 1. Kadra zarządzająca 2. Plan kadrowy 3. Płace 4. Wymagania wobec pracowników (zatrudnionych na stałe) V. Plan techniczny 1. Nakłady...

szczegółyTesty / za które rozdajemy nagrody
Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy jesteś spontaniczną osobą?

Czy często robisz coś bez dłuższego zastanowienia się lub przemyślenia? Działasz spontanicznie? Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się prawdy.

Rozpocznij test i zgarnij 3 punkty

Słowniki językowe

Już nie musisz tracić czasu na wertowanie słowników w poszukiwaniu słówek. Oddajemy w twoje ręce nawiększy słownik językowy w Internecie.

Nauczyciele poszukiwani

Szukamy nauczycieli oraz studentów ostatnich lat studiów do współpracy z naszym serwisem. Wypełnij dokładnie ankietę i czekaj na nasz kontakt.

Korepetycje

Szukasz korepetytora? Lepiej nie mogłeś trafić. Przeglądaj naszą bazę ofert korepetycji, oceniaj i komentuj sprawdzone oferty.