Matura / Wątek

 

# Autor: Katjana18 Wysłano: 6.1.2007 (20:52) Odpowiedzi: 1

PRACA MATURALNA + BIBLIOGRAFIA + PLAN RAMOWY !!!

Prezentuję tematy prac maturalnych oraz literaturę podmiotu i przedmiotu, które posiadam. 1)Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem: oceń adaptację. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.H.Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1964 2.A.Fredro, Zemsta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967 3.B.Prus, Faraon, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1966 4.W.Shakespeare, Romeo i Julia, Wyd. Literackie, Kraków 1983 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.J.Sławiński, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Warszawa 1988 2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszawa 1998 Marzyciele i ich dramat niespełnienia. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.J.Parandowski, Mitologia: mit o Dedalu i Ikarze, Łódź 1994 2.J.Słowacki, Kordian, Wrocław, 1969 3.A.Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Wrocław 1969 4.A.Mickiewicz, Dziadów cz. IV Warszawa 1980 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.M.Hanczakowski, Epoki literackie, Bielsko – Biała 2003 2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Warszwa 1998 3.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Białystok 2003 4.M.Siwiec, Słownik bohaterów literackich, Bielsko – Biała 2004 5.J.Sławiński, Słownik literatury XIX wieku, Warszwa 1994 2)Miłość romantyczna w literaturze polskiej różnych epok. Wykorzystaj wybrane utwory. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.A.Mickiewicz, Dziady cz. IV, Czytelnik, 1980 2.J. Słowacki, Kordian, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969 3.E.Orzeszkowa, Nad Niemnem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszwa 1980 4.B.Prus, Lalka, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1995 5.J. A. Morsztyn, Wybór poezji, Krak. Ag. Wyd., Kraków 1988 6.S.Żeromski, Wierna rzeka, Czytelnik, Warszawa 1968 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.H.Starzec, Romantyzm, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981 2.H.Markiewicz, Pozytywizm, Pań stw. Inst. Wyd., Warszawa 1996 3.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszwa 1998 4.J.Majda, Okresy literackie, Wyd. Implus, Kraków 1994 3) Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.A.Mickiewicz, Ballady i romanse,Ossolineum, Warszawa 1998. 2.J.Słowacki, Balladyna, Państw. Inst. Wyd., Wrocław 1969. 3.W.Podkowiński, Krajobraz wiosenny 4.J.Chełmoński, Żurawie 5.Curavaggio, Kosz owoców 6.W.Kalf, Martwa natura z nautilusem 7.C.Monet, Staw z nenufarami II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.H.Starzec, Romantyzm, Warszawa 1981, str. 100 - 247 2.T.Dobrowolski, Malarstwo polskie, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976. 3.J.Witz, Krajobraz w malarstwie, Państw. Zak. Wyd. Szkolnych, Warszawa 1970. 4) Odwołując się do odpowiednich wybranych utworów literackich zanalizuj relacje między motywami wędrówki, samotności i bezdomności. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.Homer, Odyseja, Wyd. Literackie, Kraków 1986 2.D.Alighieri, Boska Komedia, Siedmioróg, Wrocław 1997 3.J.W. Goethe, Faust, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1962 4.J.Słowacki, Kordian, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1962 5.S.Żeromski, Ludzie bezdomni, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1995 6.B.Prus, Lalka, Państw. Inst. Wydaw.,Kraków 1992 7.S.Żeromski, Przedwiośnie, Wyd. Dolnośląskie, Warszawa 1984 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.J.Majda, Okresy literackie, Wyd.Implus, Kraków 1994 2.H.Markiewicz, Pozytywizm, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1996 3.A.Hutnikiewicz, Młoda Polska, Państw. Inst. Wyd., Warszwa 1996 4.J.Sławiński, Słownik literatury XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Kraków 1994 5.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszwa 1998 5) Bohater literacki w poszukiwaniu sensu i celu życia. Zilustruj temat przykładami z prozy i dramatu różnych epok. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.Dante Alighieri, Boska Komedia, Warszawa 1970 2.J.Goethe, Faust, Warszawa 1962 3.J.Słowacki,Kordian, Wrocław 1969 4.M.Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1965 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.M.Hanczakowski, Epoki literackie, Bielsko- Biała 2003 2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Warszawa 1998 3.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Białystok 2003 4.M.Siwiec, Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2004 6) Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.Biblia, Księga Rodzaju 11,21 – 40,37, Wyd. Pallottinum, Poznań 1990. 2.Homer, Odyseja, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1980. 3.D. Alighieri, Boska Komedia, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1975. 4.I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Zak. Nar. im. Ossolineum, Wrocław 1975. 5.J. W. Goethe, Faust, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991. 6.J. Słowacki, Kordian, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991. 7.S. Żeromski, Przedwiośnie, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1996. II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.J. Matoszko, Szkolny słownik tematów literackich, Białystok 2003, str. 474 - 478 2.H. Starzec, Romantyzm, Zak. Nar. im. Ossolineum, Warszawa 1981. 3.H. Markiewicz, Pozytywizm, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1996. 4.A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Państ. Inst. Wyd., Warszwa 1996. 7) Wskaż najciekawsze postacie kobiece w wybranych utworach literatury polskiej i obcej. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.Sofokles, Antygona, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1980. 2.J.Słowacki, Balladyna, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996. 3.A. Mickiewicz, Grażyna, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996. 4.W.S. Reymont, Chłopi, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996. 5.F.Dostojewski, Zbrodnia i kara,Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996. II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.J. Falkowski, Słownik motywów literackich, PWN, Warszawa 1996. 2.J. Matoszko, Słownik tematów literackich, Wyd. Kram, Bielsko – Biała 2000. 8) Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Przeanalizuj podane zagadnienia odnosząc się do wybranych przykładów. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.A.Mickiewicz, Reduta Ordona, PWN, Warszawa 1976. 2.J.Słowacki, Kordian, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1980. 3.S.Wyspiański, Wesele, Wyd. Szkolne i Pedag., Warszawa 1975. 4.B.Prus, Lalka, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1991. 5.M.Zalewski, Zdobycie arsenału 29.11.1830, Muzeum Historyczne Warszawa 6.J.Kossak, Bitwa pod Ignacewem 08.05.1863, Muzeum Historyczne Warszawa II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Wyd. PRINTEX, Białystok 2003. 2.J.Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, PWN, Warszawa 1969. 3.M.Michalik, Kronika powstań polskich 1794 – 1944, Wyd. “Kronika”, Warszawa 1994. 4.T.Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1976. 9) Funkcje motywu śmierci w literaturze średniowiecza. Omów je na wybranych przykładach. I.LITERATURA PODMIOTU: 1.Pieśń o Rolandzie. Warszawa 1995 2.Posłuchajcie, bracia miła. W: Barwy epoki: Kultura i literatura. Warszawa 2002 s.146 3.Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Warszawa 1977 s. 21-36 II.LITERATURA PRZEDMIOTU: 1.Kosmal L., Stefański J., Wątróbski A.: Język Polski: Repetytorium: starożytność - średniowiecze. Wyd. 4 . Warszawa 2003 (s.157-158: Prawzór śmierci heroicznej w „Pieśni o Rolandzie”, s.174-176: Matka Chrystusowa po ludzku cierpiąca w „Posłuchajcie, bracia miła”) 2.Kosmal L., Stefański J., Wątróbski A.: Język Polski: Repetytorium: starożytność - średniowiecze. Wyd. 4 . Warszawa 2003 (s.157-158: Prawzór śmierci heroicznej w „Pieśni o Rolandzie”, s.174-176: Matka Chrystusowa po ludzku cierpiąca w „Posłuchajcie, bracia miła”) 3.Michałowska T.: Średniowiecze. Wyd. 3. Warszawa 1997 (s. 516-527: Dialog Mistrza Polikarpa ze śmiercią (De Morte prologus)) 4.Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. Warszawa 1974 s. 48-50 opaliński W.: Słownik Symboli. Warszawa 2001 (s.415-419: Śmierć) Starnawski J.: Średniowiecze. Warszawa 1975 (s. 19-24: Ideał religijny i rycerski średniowiecza) Koszt jednej pracy to 50 pln. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: katja169@wp.pl

Prezentuję tematy prac maturalnych oraz literaturę podmiotu i przedmiotu, które posiadam.

1)Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem: oceń adaptację.


I.LITERATURA PODMIOTU:
1.H.Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1964
2.A.Fredro, Zemsta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967
3.B.Prus, Faraon, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1966
4.W.Shakespeare, Romeo i Julia, Wyd. Literackie, Kraków 1983


II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.J.Sławiński, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Warszawa 1988
2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszawa 1998

Marzyciele i ich dramat niespełnienia.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.J.Parandowski, Mitologia: mit o Dedalu i Ikarze, Łódź 1994
2.J.Słowacki, Kordian, Wrocław, 1969
3.A.Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Wrocław 1969
4.A.Mickiewicz, Dziadów cz. IV Warszawa 1980

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.M.Hanczakowski, Epoki literackie, Bielsko – Biała 2003
2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Warszwa 1998
3.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Białystok 2003
4.M.Siwiec, Słownik bohaterów literackich, Bielsko – Biała 2004
5.J.Sławiński, Słownik literatury XIX wieku, Warszwa 1994

2)Miłość romantyczna w literaturze polskiej różnych epok. Wykorzystaj wybrane utwory.


I.LITERATURA PODMIOTU:
1.A.Mickiewicz, Dziady cz. IV, Czytelnik, 1980
2.J. Słowacki, Kordian, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969
3.E.Orzeszkowa, Nad Niemnem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszwa 1980
4.B.Prus, Lalka, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1995
5.J. A. Morsztyn, Wybór poezji, Krak. Ag. Wyd., Kraków 1988
6.S.Żeromski, Wierna rzeka, Czytelnik, Warszawa 1968

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.H.Starzec, Romantyzm, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1981
2.H.Markiewicz, Pozytywizm, Pań stw. Inst. Wyd., Warszawa 1996
3.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszwa 1998
4.J.Majda, Okresy literackie, Wyd. Implus, Kraków 1994

3) Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie.
Dokonaj analizy wybranych dzieł.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.A.Mickiewicz, Ballady i romanse,Ossolineum, Warszawa 1998.
2.J.Słowacki, Balladyna, Państw. Inst. Wyd., Wrocław 1969.
3.W.Podkowiński, Krajobraz wiosenny
4.J.Chełmoński, Żurawie
5.Curavaggio, Kosz owoców
6.W.Kalf, Martwa natura z nautilusem
7.C.Monet, Staw z nenufarami

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.H.Starzec, Romantyzm, Warszawa 1981, str. 100 - 247
2.T.Dobrowolski, Malarstwo polskie, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976.
3.J.Witz, Krajobraz w malarstwie, Państw. Zak. Wyd. Szkolnych, Warszawa 1970.

4) Odwołując się do odpowiednich wybranych utworów literackich
zanalizuj relacje między motywami wędrówki, samotności i bezdomności.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.Homer, Odyseja, Wyd. Literackie, Kraków 1986
2.D.Alighieri, Boska Komedia, Siedmioróg, Wrocław 1997
3.J.W. Goethe, Faust, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1962
4.J.Słowacki, Kordian, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1962
5.S.Żeromski, Ludzie bezdomni, Państw. Inst. Wydaw., Warszawa 1995
6.B.Prus, Lalka, Państw. Inst. Wydaw.,Kraków 1992
7.S.Żeromski, Przedwiośnie, Wyd. Dolnośląskie, Warszawa 1984


II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.J.Majda, Okresy literackie, Wyd.Implus, Kraków 1994
2.H.Markiewicz, Pozytywizm, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1996
3.A.Hutnikiewicz, Młoda Polska, Państw. Inst. Wyd., Warszwa 1996
4.J.Sławiński, Słownik literatury XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Kraków 1994
5.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Wyd. KRAM, Warszwa 1998

5) Bohater literacki w poszukiwaniu sensu i celu życia. Zilustruj temat
przykładami z prozy i dramatu różnych epok.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.Dante Alighieri, Boska Komedia, Warszawa 1970
2.J.Goethe, Faust, Warszawa 1962
3.J.Słowacki,Kordian, Wrocław 1969
4.M.Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1965

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.M.Hanczakowski, Epoki literackie, Bielsko- Biała 2003
2.J.Falkowski, Słownik motywów literackich, Warszawa 1998
3.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Białystok 2003
4.M.Siwiec, Słownik bohaterów literackich, Bielsko-Biała 2004

6) Motyw wędrówki w literaturze.
Omów różne jego wersje w wybranych utworach.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.Biblia, Księga Rodzaju 11,21 – 40,37, Wyd. Pallottinum, Poznań 1990.
2.Homer, Odyseja, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1980.
3.D. Alighieri, Boska Komedia, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1975.
4.I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Zak. Nar. im. Ossolineum,
Wrocław 1975.
5.J. W. Goethe, Faust, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991.
6.J. Słowacki, Kordian, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1991.
7.S. Żeromski, Przedwiośnie, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1996.


II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.J. Matoszko, Szkolny słownik tematów literackich, Białystok 2003, str. 474 - 478
2.H. Starzec, Romantyzm, Zak. Nar. im. Ossolineum, Warszawa 1981.
3.H. Markiewicz, Pozytywizm, Państ. Inst. Wyd., Warszawa 1996.
4.A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Państ. Inst. Wyd., Warszwa 1996.

7) Wskaż najciekawsze postacie kobiece w wybranych utworach literatury
polskiej i obcej.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.Sofokles, Antygona, Państw. Inst. Wyd., Warszawa 1980.
2.J.Słowacki, Balladyna, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996.
3.A. Mickiewicz, Grażyna, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996.
4.W.S. Reymont, Chłopi, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996.
5.F.Dostojewski, Zbrodnia i kara,Wyd. Czytelnik, Warszawa 1996.

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.J. Falkowski, Słownik motywów literackich, PWN, Warszawa 1996.
2.J. Matoszko, Słownik tematów literackich, Wyd. Kram, Bielsko – Biała 2000.

8) Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie.
Przeanalizuj podane zagadnienia odnosząc się do wybranych przykładów.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.A.Mickiewicz, Reduta Ordona, PWN, Warszawa 1976.
2.J.Słowacki, Kordian, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
3.S.Wyspiański, Wesele, Wyd. Szkolne i Pedag., Warszawa 1975.
4.B.Prus, Lalka, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
5.M.Zalewski, Zdobycie arsenału 29.11.1830, Muzeum Historyczne Warszawa
6.J.Kossak, Bitwa pod Ignacewem 08.05.1863, Muzeum Historyczne Warszawa

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.J.Matoszko, Słownik tematów literackich, Wyd. PRINTEX, Białystok 2003.
2.J.Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, PWN, Warszawa 1969.
3.M.Michalik, Kronika powstań polskich 1794 – 1944, Wyd. “Kronika”, Warszawa 1994.
4.T.Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wyd. Polskiej Akademii Nauk,
Wrocław 1976.

9) Funkcje motywu śmierci w literaturze średniowiecza. Omów je na
wybranych przykładach.

I.LITERATURA PODMIOTU:
1.Pieśń o Rolandzie. Warszawa 1995
2.Posłuchajcie, bracia miła. W: Barwy epoki: Kultura i literatura. Warszawa 2002 s.146
3.Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poeci polscy od średniowiecza do
baroku. Warszawa 1977 s. 21-36

II.LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.Kosmal L., Stefański J., Wątróbski A.: Język Polski: Repetytorium: starożytność -
średniowiecze. Wyd. 4 . Warszawa 2003 (s.157-158: Prawzór śmierci heroicznej w „Pieśni o
Rolandzie”, s.174-176: Matka Chrystusowa po ludzku cierpiąca w „Posłuchajcie, bracia miła”)
2.Kosmal L., Stefański J., Wątróbski A.: Język Polski: Repetytorium: starożytność -
średniowiecze. Wyd. 4 . Warszawa 2003 (s.157-158: Prawzór śmierci heroicznej w „Pieśni o
Rolandzie”, s.174-176: Matka Chrystusowa po ludzku cierpiąca w „Posłuchajcie, bracia miła”)
3.Michałowska T.: Średniowiecze. Wyd. 3. Warszawa 1997 (s. 516-527: Dialog Mistrza Polikarpa
ze śmiercią (De Morte prologus))
4.Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. Warszawa 1974 s. 48-50
opaliński W.: Słownik Symboli. Warszawa 2001 (s.415-419: Śmierć)
Starnawski J.: Średniowiecze. Warszawa 1975 (s. 19-24: Ideał religijny i rycerski średniowiecza)

Koszt jednej pracy to 50 pln.
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: katja169@wp.pl

Brak odpowiedzi w tym wątku. Bądz Pierwszy!
Wątek został zamknięty.