Liceum / Wątek

 

# Autor: ashley_19 Wysłano: 2.5.2007 (16:17) Odpowiedzi: 11

Mogę pomóc w pisaniu WYPRACOWAń

Przykłady wypracowań z których mogę Wam pomóc: WZORY WYPRACOWAŃ: 1. "Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej." 2. "Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok." 3. "Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie." 4. "Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej." 5. "Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku." 6. "Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie." 7. "Zbigniewa Herberta flirt z antykiem." 8. "Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego." 9. "O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa." 10. "Moje fascynacje poezją współczesną." 11. "Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia." 12. "Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza." 13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku." 14. "O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili." 15. "W odniesieniu do literatury, wojny i o9kupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza." 16. "Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych." 17. "Pokolenie "Kolumbów" w poezji." 18. "Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego?" 19. "Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów." 20. "Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego." 21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej." 22. "Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego." 23. "Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego." 24. "Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego." 25. "Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia." 26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta." 27. "Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasa Judyma." 28. "Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego." 29. "Realizm prozy Władysława Reymonta." 30. "Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta." 31. "Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej." 32. "Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej." 33. "Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica". 34. "Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej." 35. "Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego." 36. "Jagna- wiejska "femme fatale". 37. "Moja ocena Zenona Ziembiewicza" 38. "Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana" 39. "Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta. 40. "Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego." 41. "Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego." 42. "Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego." 43. "Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego" 44. "Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym." 45. "Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich." 46. "Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach." 47. "Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza." 48. "Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa." 49. "Filister i artysta w literaturze Młodej Polski." 50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło?" 51. "Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego." 52. "Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa, S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego)." 53. "Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna?" 54. "Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata." 55. "Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego." 56. "Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia" 57. "Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego" 58. "Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy." 59. "Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego." 60. "Wyspiański- artysta wszechstronny." 61. "Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski." 62. "Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza?" 63. "Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza." 64. "Los dziecka w literaturze pozytywistycznej." 65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza. 66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza. 67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza. 68. Tragizm Konrada Wallenroda. 69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony? 70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza. 71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada. 72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej. 73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej. 74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu. 75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. 76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary. 77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci. 78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego. 79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego. 80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój". 81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry. 84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach. 85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza. 86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc". 87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji. 88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka. 89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach. 92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia. 93. Poezja Marii Konopnickiej. 94. Miłość w utworach pozytywistycznych. 95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego. 96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista? 97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu. 98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu? 99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu. 100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej. 101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a. 102. Twórczość poetycka Baroku 103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. 104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza.

Przykłady wypracowań z których mogę Wam pomóc:

WZORY WYPRACOWAŃ:

1. "Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej."
2. "Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok."
3. "Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie."
4. "Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej."
5. "Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku."
6. "Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie."
7. "Zbigniewa Herberta flirt z antykiem."
8. "Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego."
9. "O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa."
10. "Moje fascynacje poezją współczesną."
11. "Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia."
12. "Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza."
13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku."
14. "O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili."
15. "W odniesieniu do literatury, wojny i o9kupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza."
16. "Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych."
17. "Pokolenie "Kolumbów" w poezji."
18. "Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego?"
19. "Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów."
20. "Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego."
21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej."
22. "Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego."
23. "Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego."
24. "Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego."
25. "Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia."
26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta."
27. "Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasa Judyma."
28. "Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego."
29. "Realizm prozy Władysława Reymonta."
30. "Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta."
31. "Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej."
32. "Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej."
33. "Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".
34. "Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej."
35. "Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego."
36. "Jagna- wiejska "femme fatale".
37. "Moja ocena Zenona Ziembiewicza"
38. "Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana"
39. "Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta.
40. "Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego."
41. "Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego."
42. "Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego."
43. "Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego"
44. "Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym."
45. "Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich."
46. "Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach."
47. "Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza."
48. "Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa."
49. "Filister i artysta w literaturze Młodej Polski."
50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło?"
51. "Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego."
52. "Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa,
S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego)."
53. "Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna?"
54. "Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata."
55. "Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego."
56. "Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia"
57. "Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego"
58. "Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy."
59. "Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego."
60. "Wyspiański- artysta wszechstronny."
61. "Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski."
62. "Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza?"
63. "Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza."
64. "Los dziecka w literaturze pozytywistycznej."
65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza.
66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza.
67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza.
68. Tragizm Konrada Wallenroda.
69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony?
70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza.
71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada.
72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej.
73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej.
74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu.
75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza.
76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary.
77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci.
78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego.
79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego.
80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój".
81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry.
84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach.
85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza.
86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc".
87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji.
88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka.
89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach.
92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia.
93. Poezja Marii Konopnickiej.
94. Miłość w utworach pozytywistycznych.
95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego.
96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista?
97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu.
98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu?
99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu.
100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej.
101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a.
102. Twórczość poetycka Baroku
103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.
104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza.

 • Zapraszam na GG 2224114

  Zapraszam na GG 2224114

 • czesc, moglabym Cie prosic, o to abys przeslala mi na maila vera-cruz@wp.pl okolo 15-20 zdan na temat motywu przyjazni w "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego.. potrzebuje na jutro..

  czesc, moglabym Cie prosic, o to abys przeslala mi na maila vera-cruz@wp.pl okolo 15-20 zdan na temat motywu przyjazni w "Zbrodni i karze" Fiodora Dostojewskiego.. potrzebuje na jutro..

 • Cześć!! Mam na jutro napisać wypracowanie :( Temat: "Jaki wpływ na losy Makbeta miała jego żona??" Czy mogłabyś mi coś napisać?? Bardzo prosze musze to napisać i zdać klase :* wyślij na dawidek700@wp.pl Prosze :)

  Cześć!! Mam na jutro napisać wypracowanie Temat: "Jaki wpływ na losy Makbeta miała jego żona??" Czy mogłabyś mi coś napisać?? Bardzo prosze musze to napisać i zdać klase :* wyślij na dawidek700@wp.pl Prosze

  Odpowiedzcie na to pytanie błagam musze to napisac na pojutrze :/

 • napisz tutaj czy mi wyślesz coś bo jak nie to nie bede czekał :P

  napisz tutaj czy mi wyślesz coś bo jak nie to nie bede czekał

  Odpowiedzcie na to pytanie błagam musze to napisac na pojutrze :/

 • WZORY WYPRACOWAŃ: 1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. 2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok. 3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie. 4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej. 5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku. 6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie. 7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem. 8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego. 9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa. 10. Moje fascynacje poezją współczesną. 11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia? 12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza. 13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku. 14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili." 15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza." 16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych. 17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji. 18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego? 19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów. 20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego. 21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej. 22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego. 23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego. 24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego. 25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia. 26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta. 27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma. 28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego. 29. Realizm prozy Władysława Reymonta. 30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta. 31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. 32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej. 33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica". 34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej. 35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego. 36. Jagna- wiejska "femme fatale". 37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza 38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana 39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta. 40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. 41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego. 42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego. 43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego 44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym. 45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich. 46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach. 47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza. 48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa. 49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski. 50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło? 51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa, S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego). 53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna? 54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata. 55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia 57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego 58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy. 59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 60. Wyspiański- artysta wszechstronny. 61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski. 62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? 63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. 64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej. 65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza. 66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza. 67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza. 68. Tragizm Konrada Wallenroda. 69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony? 70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza. 71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada. 72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej. 73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej. 74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu. 75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. 76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary. 77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci. 78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego. 79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego. 80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój". 81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry. 84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach. 85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza. 86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc". 87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji. 88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka. 89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach. 92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia. 93. Poezja Marii Konopnickiej. 94. Miłość w utworach pozytywistycznych. 95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego. 96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista? 97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu. 98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu? 99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu. 100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej. 101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a. 102. Twórczość poetycka Baroku 103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. 104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza. 105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa. 106. Największy wynalazek XX wieku - telefon. 107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. 108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..." 109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig f

  WZORY WYPRACOWAŃ:

  1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej.
  2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok.
  3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie.
  4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej.
  5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku.
  6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie.
  7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem.
  8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego.
  9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa.
  10. Moje fascynacje poezją współczesną.
  11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia?
  12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza.
  13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku.
  14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili."
  15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów,
  na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza."
  16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych.
  17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji.
  18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego?
  19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów.
  20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego.
  21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej.
  22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego.
  23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego.
  24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego.
  25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia.
  26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta.
  27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma.
  28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego.
  29. Realizm prozy Władysława Reymonta.
  30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.
  32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej.
  33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".
  34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej.
  35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego.
  36. Jagna- wiejska "femme fatale".
  37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza
  38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana
  39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego.
  41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego.
  42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego.
  43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego
  44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym.
  45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich.
  46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach.
  47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza.
  48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa.
  49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski.
  50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło?
  51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa,
  S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego).
  53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna?
  54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata.
  55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia
  57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego
  58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy.
  59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  60. Wyspiański- artysta wszechstronny.
  61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski.
  62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza?
  63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
  64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej.
  65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza.
  66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza.
  67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza.
  68. Tragizm Konrada Wallenroda.
  69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony?
  70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza.
  71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada.
  72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej.
  73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej.
  74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu.
  75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza.
  76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary.
  77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci.
  78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego.
  79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego.
  80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój".
  81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry.
  84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach.
  85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza.
  86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc".
  87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji.
  88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka.
  89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach.
  92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia.
  93. Poezja Marii Konopnickiej.
  94. Miłość w utworach pozytywistycznych.
  95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego.
  96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista?
  97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu.
  98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu?
  99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu.
  100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej.
  101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a.
  102. Twórczość poetycka Baroku
  103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.
  104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza.
  105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa.
  106. Największy wynalazek XX wieku - telefon.
  107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny.
  108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..."
  109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig fr dich? (Jaki sport uprawiasz i dlaczego?)
  110. Świat wartości współczesnej młodzieży w świetle tekstów słuchanych przez nią piosenek.
  111. Wzór idealnego, tzn, jak powinien wyglądać idealny pogrzeb wielkiego bohatera według C. Norwida w "Bema pamieci żałobny- rapsod".
  112. "Brudy trzeba prać we własnym domu". "Moralność pani Dulskiej"- ROZPRAWKA.
  113.
  114. Koncepcja losu ludzkiego w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta.
  115. Narodziny zbrodniarza. Proces przemiany głównego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa.
  116. Kłótnia u Borynów... "Chłopi" Reymonta.

 • WZORY WYPRACOWAŃ: 1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. 2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok. 3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie. 4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej. 5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku. 6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie. 7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem. 8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego. 9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa. 10. Moje fascynacje poezją współczesną. 11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia? 12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza. 13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku. 14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili." 15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza." 16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych. 17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji. 18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego? 19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów. 20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego. 21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej. 22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego. 23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego. 24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego. 25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia. 26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta. 27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma. 28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego. 29. Realizm prozy Władysława Reymonta. 30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta. 31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. 32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej. 33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica". 34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej. 35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego. 36. Jagna- wiejska "femme fatale". 37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza 38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana 39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta. 40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. 41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego. 42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego. 43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego 44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym. 45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich. 46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach. 47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza. 48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa. 49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski. 50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło? 51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa, S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego). 53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna? 54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata. 55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia 57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego 58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy. 59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 60. Wyspiański- artysta wszechstronny. 61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski. 62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? 63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. 64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej. 65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza. 66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza. 67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza. 68. Tragizm Konrada Wallenroda. 69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony? 70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza. 71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada. 72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej. 73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej. 74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu. 75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. 76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary. 77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci. 78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego. 79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego. 80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój". 81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry. 84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach. 85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza. 86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc". 87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji. 88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka. 89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach. 92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia. 93. Poezja Marii Konopnickiej. 94. Miłość w utworach pozytywistycznych. 95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego. 96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista? 97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu. 98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu? 99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu. 100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej. 101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a. 102. Twórczość poetycka Baroku 103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. 104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza. 105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa. 106. Największy wynalazek XX wieku - telefon. 107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. 108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..." + Cała prezentacja 109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig f

  WZORY WYPRACOWAŃ:

  1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej.
  2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok.
  3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie.
  4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej.
  5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku.
  6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie.
  7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem.
  8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego.
  9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa.
  10. Moje fascynacje poezją współczesną.
  11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia?
  12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza.
  13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku.
  14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili."
  15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów,
  na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza."
  16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych.
  17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji.
  18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego?
  19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów.
  20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego.
  21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej.
  22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego.
  23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego.
  24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego.
  25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia.
  26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta.
  27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma.
  28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego.
  29. Realizm prozy Władysława Reymonta.
  30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.
  32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej.
  33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".
  34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej.
  35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego.
  36. Jagna- wiejska "femme fatale".
  37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza
  38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana
  39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego.
  41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego.
  42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego.
  43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego
  44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym.
  45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich.
  46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach.
  47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza.
  48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa.
  49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski.
  50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło?
  51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa,
  S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego).
  53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna?
  54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata.
  55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia
  57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego
  58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy.
  59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  60. Wyspiański- artysta wszechstronny.
  61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski.
  62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza?
  63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
  64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej.
  65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza.
  66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza.
  67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza.
  68. Tragizm Konrada Wallenroda.
  69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony?
  70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza.
  71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada.
  72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej.
  73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej.
  74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu.
  75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza.
  76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary.
  77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci.
  78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego.
  79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego.
  80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój".
  81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry.
  84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach.
  85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza.
  86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc".
  87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji.
  88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka.
  89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach.
  92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia.
  93. Poezja Marii Konopnickiej.
  94. Miłość w utworach pozytywistycznych.
  95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego.
  96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista?
  97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu.
  98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu?
  99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu.
  100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej.
  101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a.
  102. Twórczość poetycka Baroku
  103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.
  104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza.
  105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa.
  106. Największy wynalazek XX wieku - telefon.
  107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny.
  108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..." + Cała prezentacja
  109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig fr dich? (Jaki sport uprawiasz i dlaczego?)
  110. Świat wartości współczesnej młodzieży w świetle tekstów słuchanych przez nią piosenek.
  111. Wzór idealnego, tzn, jak powinien wyglądać idealny pogrzeb wielkiego bohatera według C. Norwida w "Bema pamieci żałobny- rapsod".
  112. "Brudy trzeba prać we własnym domu". "Moralność pani Dulskiej"- ROZPRAWKA.
  113.
  114. Koncepcja losu ludzkiego w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta.
  115. Narodziny zbrodniarza. Proces przemiany głównego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa.
  116. Kłótnia u Borynów... "Chłopi" Reymonta.

 • Zapraszam, bardzo chętnie pomogęęęęęę :)

  Zapraszam, bardzo chętnie pomogęęęęęę

 • hhey moglabys mi pomoc z potopu a dokladniez obrony jasnej gory idezwij sie na gg 6752363

  hhey moglabys mi pomoc z potopu a dokladniez obrony jasnej gory idezwij sie na gg 6752363

 • moje gg 1943416

  moje gg 1943416

 • WZORY WYPRACOWAŃ: 1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. 2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok. 3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie. 4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej. 5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku. 6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie. 7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem. 8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego. 9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa. 10. Moje fascynacje poezją współczesną. 11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia? 12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza. 13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku. 14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili." 15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza." 16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych. 17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji. 18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego? 19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów. 20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego. 21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej. 22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego. 23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego. 24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego. 25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia. 26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta. 27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma. 28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego. 29. Realizm prozy Władysława Reymonta. 30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta. 31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. 32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej. 33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica". 34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej. 35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego. 36. Jagna- wiejska "femme fatale". 37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza 38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana 39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta. 40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. 41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego. 42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego. 43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego 44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym. 45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich. 46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach. 47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza. 48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa. 49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski. 50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło? 51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa, S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego). 53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna? 54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata. 55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia 57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego 58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy. 59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. 60. Wyspiański- artysta wszechstronny. 61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski. 62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? 63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. 64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej. 65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza. 66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza. 67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza. 68. Tragizm Konrada Wallenroda. 69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony? 70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza. 71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada. 72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej. 73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej. 74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu. 75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. 76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary. 77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci. 78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego. 79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego. 80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój". 81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego. 83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry. 84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach. 85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza. 86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc". 87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji. 88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka. 89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej. 91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach. 92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia. 93. Poezja Marii Konopnickiej. 94. Miłość w utworach pozytywistycznych. 95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego. 96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista? 97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu. 98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu? 99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu. 100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej. 101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a. 102. Twórczość poetycka Baroku 103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. 104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza. 105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa. 106. Największy wynalazek XX wieku - telefon. 107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. 108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..." + Cała prezentacja 109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig f

  WZORY WYPRACOWAŃ:

  1. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej.
  2. Przykłady wykorzystania postaci, motywów i wątków z mitologii greckiej lub rzymskiej w literaturze późniejszych epok.
  3. Jednostka ujarzmiona czy zwycięska- portret człowieka XX wieku w poezji i prozie.
  4. Nawiązanie do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej.
  5. Współczesny czytelnik wobec estetyki baroku.
  6. Motyw rycerza w wybranuch utworach z różnych epok- serio i parodystycznie.
  7. Zbigniewa Herberta flirt z antykiem.
  8. Teatr realistyczny czy wizyjny, która koncepcja jest mi bliższa? Rozważania wokół "Dwóch teatrów" Jerzego Szaniawskiego.
  9. O człowieku świadczą jego czyny"- problematyka moralna "Dżumy" Alberta Camusa.
  10. Moje fascynacje poezją współczesną.
  11. Które z dzieł powojennej literatury polskiej uznałbyś za najwybitniejszą analizę czasów, które przedstawia?
  12. Lęki i obsesje Tadeusza Różewicza.
  13. "Emigranci" Sławomira Mrożka- groteska o poszukiwaniu prawdy o człowieku.
  14. O ile polska literatura powojenna spełnia postulat Zofii Nałkowskiej zawarty w "Medalionach": "Niech świat o tym wie, co oni robili."
  15. W odniesieniu do literatury, wojny i okupacji rozwiń myśl Jana Pawła II: "Przychodzę i klękam na tej Golgocie naszych czasów,
  na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza."
  16. Maciek Chełmicki- bliski krewny bohaterów romantycznych.
  17. Pokolenie "Kolumbów" w poezji.
  18. Jaki naprawdę jest bohater prozy Tadeusza Borowskiego?
  19. Krzysztof kamil Baczyński- metaforyczny kronikarz swoich czasów.
  20. Świat zagłady w prozie Borowskiego, Nałkowskiej i Herlinga-Grudzińskiego.
  21. "Ludzie ludziom zgotowali ten los"- rzeczywistość obozowa w "Mediolanach" Zofii Nałkowskiej.
  22. Nadzieja i rozczarowanie bohaterów Jerzego Andrzejewskiego.
  23. Dzieje straconego pokolenia- "Kolumbowie rocznik 20" Romana Bratnego.
  24. Uroda i brzydota świata w prozie Stefana Żeromskiego.
  25. Wady i niedostatki kraju po odzyskaniu niepodległości w poezji i prozie dwudziestolecia.
  26. "Cztery pory roku"- wieś w powieści Władysława Reymonta.
  27. Inteligent samotny i heroiczny- rozważanie nad dziejami Tomasza Judyma.
  28. Symboliczna wymowa tytułów prozy Stefana Żeromskiego.
  29. Realizm prozy Władysława Reymonta.
  30. Obrzędy i tradycje w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  31. Portret polskiej rodziny w powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej.
  32. Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej.
  33. Różne granice w powieści Zofii Nałkowskiej "Granica".
  34. Jagna czy Hanka- która z nich jest mi bliższa i dlaczego? Próba charakterystki porównawczej.
  35. Kryteria oceny wartości człowieka w prozie Stefana Żeromskiego.
  36. Jagna- wiejska "femme fatale".
  37. Moja ocena Zenona Ziembiewicza
  38. Fantastyka i ludowość w poezji Bolesława Leśmiana
  39. Konflikt dwór- wieś w "Chłopach" Władysława Reymonta.
  40. Złożoność ludzkiej psychiki w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego.
  41. Witalizm i radość życia w poezji dwudziestolecia międzywojennego.
  42. Wieś i jej problemy w nowelistyce Stefana Żeromskiego.
  43. Obraz Polski po wyzwoleniu w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego
  44. Stefana Żeromskiego rozrachunek z powstaniem styczniowym.
  45. Przemiana poezji Leopolda Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich.
  46. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy w literaturze Młodej Polski na wybranych przykładach.
  47. Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza.
  48. Fascynacja antykiem w poezji Leopolda Staffa.
  49. Filister i artysta w literaturze Młodej Polski.
  50. "Moralność Pani Dulskiej"- karykatura czy zwierciadło?
  51. Polaków portret własny, czyli ocena społeczeństwa polskiego w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  52. Mity polskiego romantyzmu- ich kontynuacja, akceptacja i polemika z nimi w literaturze spadkobierców (E.Orzeszkowej, B.Prusa,
  S.Żeromskiego, St.Wyspiańskiego).
  53. Dulszczyzna i kołtuneria- relikt przeszłości czy postawa wiecznie aktualna?
  54. Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz i Staff- trzy wizje świata.
  55. Realizm i fantastyka w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  56. Kazimierz Przerwa-Tetmajer- poeta pokolenia
  57. Legendy i mity narodowe w twórczości Wyspiańskiego i Żeromskiego
  58. Leopolda Staffa "Sny o potędze", czyli próba przezwyciężenia dekadenckiej niemocy.
  59. Wątki neoromantyczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.
  60. Wyspiański- artysta wszechstronny.
  61. Artysta wolny czy spętany- różne oblicza twórcy w literaturze Młodej Polski.
  62. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza?
  63. Warunki kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
  64. Los dziecka w literaturze pozytywistycznej.
  65. Ścieranie się postaw oświeceniowych z romantycznymi w "Odzie do młodośći" A. Mickiewicza.
  66. Ludowość ballad na przykładzie "Romantyczności" A. Mickiewicza.
  67. Problem winy i kary w balladach A. Mickiewicza.
  68. Tragizm Konrada Wallenroda.
  69. Walka o wolność ojczyzny w "Konradzie Wallenrodzie". Czy każdy rodzaj walki jest dozwolony?
  70. Problem zła i dobra, kary i nagrody w "Dziadach" cz. II A. Mickiewicza.
  71. Wielka Improwizacja- wyznanie cierpiącej duszy Konrada.
  72. Rola poezji i poety w literaturze romantycznej.
  73. Sens cierpienia w koncepcji teorii mesjanistycznej.
  74. Bohater romantyczny, jego dążenia i przemiany. Różnorodność bohaterów literatury romantyzmu.
  75. Podmiot liryczny i sposób przedstawienia przyrody w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza.
  76. Motyw postępowania Jacka Soplicy. Problem winy i kary.
  77. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- charakterystyka porównawcza postaci.
  78. Charakterystyka przywódców powstania listopadowego w "Kordianie" J. Słowackiego.
  79. Obraz Polski szlacheckiej w "Grobie Agamemnona" J. Słowackiego.
  80. Przeżycia poety-pielgrzyma w "Hymnie" ("Smutno mi Boże") oraz podsumowanie jego życia i twórczości w wierszu "Testament mój".
  81. Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  82. Obraz rewolucji społecznej w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.
  83. Miłość źródłem uroku komedii "Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" A. Fredry.
  84. Poezja C.K. Norwida skarbnicą pamięci o wielkich ludziach.
  85. Obraz wsi polskiej po powstaniu styczniowym w "Szkicach węglem" H. Sienkiewicza.
  86. "Potop" H. Sienkiewicza utworem "dla pokrzepienia serc".
  87. "Trzeba z żywymi naprzód iść..." - rozwń myśl A. Asnyka i przedstaw charakter jego poezji.
  88. Nowelistyka pozytywistyczna a problem dziecka.
  89. Założenia programowe pozytywizmu w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  90. Tradycja romantyczna w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.
  91. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska - bohaterki "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej w twoich oczach.
  92. Benedykt Korczyński i Bogumił Niechcic w poszukiwaniu sensu i celu życia.
  93. Poezja Marii Konopnickiej.
  94. Miłość w utworach pozytywistycznych.
  95. Dramat przeszłości, terażniejszośći na podstawie losów trzech bohaterów "Lalki" B. Prusa- Rzeckiego, Wokulskiego i Ochockiego.
  96. Stanisław Wokulski- romantyk czy pozytywista?
  97. Na czym polega problematyka społeczna w literaturze pozytywizmu.
  98. Walka o wolność narodu- czy jest celem ludzi okresu pozytywizmu?
  99. Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy polskiego pozytywizmu.
  100. Obraz społeczeństwa polskiego w "Granicy" Z. Nałkowskiej.
  101. Wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Bryll'a.
  102. Twórczość poetycka Baroku
  103. Historyczna nieprawda w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.
  104. "Oda do młodości" A.Mickiewicza.
  105. Koncepcja losu ludzkiego w odniesieniu Alberta Camusa.
  106. Największy wynalazek XX wieku - telefon.
  107. Wizerunek kraju lat dziecięcych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny.
  108. Plan prezentacji: "Motyw wędrówki w literaturze..." + Cała prezentacja
  109. Welche Sport treibst du? Ist der Sport wichtig fr dich? (Jaki sport uprawiasz i dlaczego?)
  110. Świat wartości współczesnej młodzieży w świetle tekstów słuchanych przez nią piosenek.
  111. Wzór idealnego, tzn, jak powinien wyglądać idealny pogrzeb wielkiego bohatera według C. Norwida w "Bema pamieci żałobny- rapsod".
  112. "Brudy trzeba prać we własnym domu". "Moralność pani Dulskiej"- ROZPRAWKA.
  113.
  114. Koncepcja losu ludzkiego w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta.
  115. Narodziny zbrodniarza. Proces przemiany głównego bohatera, rozważ jej przyczyny i następstwa.
  116. Kłótnia u Borynów... "Chłopi" Reymonta.

Wątek został zamknięty.